Kinh Tế

Thu ngân sách nhà nước tăng gần 35% so với cùng kỳ

Thứ Sáu, 30/07/2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, các khoản thu ngân sách của tỉnh 7 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tính đến ngày 15/7, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ.

Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam, KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Trong đó, thu nội địa đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt gần 3.000 tỷ đồng. Đóng góp chủ yếu vào mức tăng tổng thu ngân sách là khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, với tổng thu đạt gần 12.000 tỷ đồng, chiếm gần 71% tổng thu nội địa.

Có được kết quả đó là do hoạt động SXKD, xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan đã đẩy mạnh công tác rà soát các đối tượng kê khai, nộp thuế và đôn đốc quyết toán các khoản thu ngân sách; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các chính sách, pháp luật thuế.

Tin, ảnh: Thanh Huyền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: