Kinh Tế

100% doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh

Thứ Ba, 19/11/2019

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, toàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, gần 170 bưu cục, điểm phục vụ; bán kính trung bình 1,7km/điểm.

Bưu điện Vĩnh Phúc là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ trên địa bàn

Mạng lưới đường thư bưu chính công cộng gồm 5 đường thư cấp I, tần suất hoạt động 5 lần/ngày; 4 đường thư cấp II và 27 đường thư cấp III. Tần suất thu gom, phát bưu phẩm đến thôn, xóm 2 lần/ngày.

Qua thống kê, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, đến nay 100% các doanh nghiệp bưu chính đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác và vận hành hệ thống mạng lưới kinh doanh dịch vụ.

Hầu hết các dịch vụ ngành bưu chính đều được ứng dụng phần mềm trong hoạt động như: Quản lý mã địa chỉ bưu chính; quản lý phân phối tiền lương; phần mềm khai thác nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát; phần mềm khai thác nhóm dịch vụ tài chính bưu chính…Trong giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng doanh thu bình quân của các doanh nghiệp bưu chính đạt khoảng 20%/năm.

Tập trung phát triển mạng lưới; đa dạng các loại hình dịch vụ; tin học hóa mạng lưới bưu chính kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ…ngành bưu chính Vĩnh Phúc phấn đấu nâng tổng doanh thu các dịch vụ bưu chính đạt trên 1.100 tỷ đồng vào năm 2025, duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm trên 20%, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Tin, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: