Kinh Tế

Huyện Bình Xuyên sẽ tổ chức đấu giá gần 400 ô đất trong năm 2020

Thứ Năm, 14/11/2019

Mới đây, UBND huyện Bình Xuyên vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2020. Theo đó, toàn huyện sẽ tổ chức đấu giá gần 400 ô đất, thuộc 8 khu quy hoạch trên địa bàn 6 xã, thị trấn là: Bá Hiến, Hương Sơn, Gia Khánh, Thiện Kế, Trung Mỹ và Hương Canh.

Khu tái định cư Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế còn trên 10 nghìn m2 đất ở để thực hiện đấu giá trong năm 2020

Tổng diện tích đất đấu giá gần 41 nghìn m2. Số tiền dự kiến thu được gần 460 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách cấp huyện được hưởng trên 330 tỷ đồng; ngân sách cấp xã được hưởng gần 130 tỷ đồng.

Trong 8 khu đất quy hoạch, có 4 khu do UBND huyện làm chủ đầu tư là: Khu đất dịch vụ thôn Tân Ngọc, Thống Nhất, Bắc Kế (Bá Hiến) diện tích 9,3 nghìn m2; Khu tái định cư Trại Cúp (Bá Hiến), diện tích trên 10 nghìn m2; Khu đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ quyền sử dụng đất Tam Lộng (Hương Sơn), diện tích 4.300m2 và Khu tái định cư Thăng Long Vĩnh Phúc (Thiện Kế), diện tích trên 10 nghìn m2. 4 khu đất còn lại do các xã, thị trấn: Gia Khánh, Hương Canh, Trung Mỹ và Bá Hiến làm chủ đầu tư, tổng diện tích trên 6.000m2.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giúp địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất đã quy hoạch, tăng nguồn thu cho ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời giải quyết nhu cầu đất làm nhà ở cho nhân dân.

Tin, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: