Kinh Tế

Giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp

Thứ Tư, 13/11/2019

Ngày 13/11/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đoàn giám sát việc quản lý nhà nước về thực hiện các quy định của pháp luật về SXKD và sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2019 tại huyện Lập Thạch.

Tại buổi giám sát, đoàn đã nghe UBND huyện báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, SXKD và sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2019. Lập Thạch hiện có 75 cơ sở, hệ thống cửa hàng buôn bán, kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống, phân bón, thuốc BVTV. Không có cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp, giống, phân bón, thuốc BVTV. Nhìn chung ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở SXKD tương đối nghiêm túc; thực hiện cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động buôn bán vật tư nông nghiệp.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn manh mún, phân tán nên việc quản lý, hỗ trợ, cung ứng vật tư nông nghiệp phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Cơ sở kinh doanh giống cây trồng nhỏ lẻ, gieo ươm, mua bán theo thời vụ. Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường; sử dụng phân bón, thuốc BVTV chưa đúng liều lượng theo khuyến cáo, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Trực tiếp kiểm tra tại một số cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện, Đoàn giám sát không phát hiện thuốc BVTV kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục và thuốc cấm sử dụng. Tuy nhiên vẫn có một số hộ chưa bảo đảm các điều kiện kinh doanh như: Chưa có hoặc giấy có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết thời hạn, còn thiếu hoặc có bảng niêm yết không rõ ràng giá bán các loại vật tư…

Sau buổi giám sát, Đoàn yêu cầu các phòng, ban chức năng của huyện rà soát lại các cơ sở, hệ thống buôn bán vật tư nông nghiệp để đưa hoạt động SXKD đi vào nề nếp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các cơ sở, hệ thống cửa hàng buôn bán vật tư nông nghiệp đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Hướng dẫn cho nông dân cách nhận biết vật tư nông nghiệp giả, sử dụng phân bón, thuốc BVTV theo liều lượng.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: