Kinh Tế

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh hiến hơn 167.000 m2 đất

Thứ Sáu, 08/11/2019

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cựu chiến binh Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2015 - 2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh vận động cán bộ, hội viên hiến được hơn 167.000 m2 đất ở, đất vườn, đất ruộng; góp, ủng bộ bằng tiền hơn 26 tỷ đồng, hơn 126.000 ngày công và vật liệu với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thiết thế văn hoá, trường học.

Để góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ xây nhà nghĩa tình đồng đội được hơn 7 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới 141 ngôi nhà, sữa chữa 90 ngôi nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Duy trì hoạt động hiệu quả của 616 CLB CCB tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư, thu hút hơn 16.000 hội viên tham gia, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thói quen, nâng cao trách nhiệm của CCB và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thôn dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp” .

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: