Kinh Tế

Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 74 nghìn tỷ đồng

Thứ Tư, 30/10/2019

Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác huy động vốn. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế, phát hành tờ có giá, luôn đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch hướng dẫn khách hàng làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm

Tính đến hết tháng 10/2019, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 74 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cuối năm 2018.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6%; tiền gửi tiết kiệm của dân cư đạt hơn 45 nghìn tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2018.

Mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng duy trì ổn định, phổ biến ở mức từ 4,5 - 7,5% đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Hoạt động tín dụng duy trì ở mức ổn định với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt hơn 49 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15%; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, tăng gần 6% so với cuối năm 2018. Nợ xấu toàn địa bàn giảm xuống còn 0,99%.

Tin, ảnh Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: