Kinh Tế

Đề xuất điều chỉnh giảm gần 1.160 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Thứ Ba, 22/10/2019

Mới đây, UBND tỉnh đã có Tờ trình 108, trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 vào kỳ họp sắp tới.

Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh giai đoạn 2, một trong những dự án được điều chỉnh giảm vốn theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Theo đó, tỉnh sẽ điều chỉnh giảm gần 1.160 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của 39 dự án để bổ sung tăng vốn cho 24 công trình, dự án khác thuộc một số lĩnh vực như: Đối ứng dự án ODA; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tăng vốn điều lệ quỹ phát triển đất; lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phát triển khoa học công nghệ…

Nguyên nhân điều chỉnh tăng, giảm vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn là do một số công trình, dự án thuộc trách nhiệm đầu tư từ ngân sách tỉnh đã hoàn thành hoặc chuyển tiếp từ các giai đoạn trước nhưng trong quá trình tổng hợp, các đơn vị không lập báo cáo hoặc thời điểm tổng hợp chưa cân đối đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện nên chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, một số công trình, dự án sau khi quyết toán dự án hoàn thành không sử dụng hết vốn đã được giao; một số dự án sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã cân đối đủ vốn để hoàn thành dự án nhưng do các dự án sẽ khởi công mới trong năm 2020 không thực hiện hết được mức vốn giao trong năm 2020.

Một số dự án có kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 được kéo dài sang thanh toán năm 2019 nhưng do vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và không có khả năng giải ngân nguồn vốn được phép kéo dài đến ngày 31/12/2019…

Tin, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: