Kinh Tế

Vĩnh Phúc không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 22/10/2019

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí và phân bổ kịp thời cho các xã triển khai thực hiện; chỉ đạo quyết liệt các địa phương dành nguồn lực thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, toàn tỉnh huy động được gần 13 nghìn tỷ đồng; trong đó, Ngân sách Trung ương chỉ chiếm 0,78%; ngân sách địa phương chiếm 60,83%; người dân và cộng đồng đóng góp 4,92% (hơn 634 tỷ đồng).

Đến nay, toàn tỉnh có 109 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; 2 huyện: Yên Lạc, Bình Xuyên và 2 thành phố: Phúc Yên và Vĩnh Yên được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong xây dựng NTM với việc đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền; rà soát, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM, quản lý chặt chẽ và công khai, minh bạch việc sử dụng các nguồn lực thực hiện; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM…

Lâm HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: