Kinh Tế

Giải quyết việc làm cho hơn 220.000 lao động

Thứ Năm, 17/10/2019

Thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 220.000 lao động. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và làng nghề hơn 95.000 lao động; nông, lâm, ngư nghiệp hơn 55.000 lao động; lĩnh vực thương mại, du lịch hơn 55.000 người và đưa hơn 14.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Qua đó, nâng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt hơn 90%.

Giờ học thực hành nghề hàn của học sinh Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp

Có được kết quả trên, tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều chính sách ưu đãi về đào tạo, giải quyết việc làm. Giai đoạn 2010-2019, tỉnh đã hỗ trợ hơn 8.200 lao động nông thôn học nghề với trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; tạo điều kiện cho gần 8.200 hộ vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ với số tiền gần 250 tỷ đồng; cho hơn 1.400 hộ vay xuất khẩu lao động, tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để làm tốt công tác đào tạo, phối hợp hỗ trợ tuyển dụng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi mở rộng quy mô SXKD, giải quyết việc làm tại chỗ và đi xuất khẩu lao động.

Tin, ảnh Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: