Kinh Tế

Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc: Tổng dư nợ đạt hơn 383 tỷ đồng

Thứ Năm, 08/07/2021

Với sự chủ động triển khai nhiều giải pháp huy động vốn trên địa bàn, nhất là việc huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại các thôn dân cư, tính đến cuối tháng 6/2021, tổng nguồn vốn Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc đã đạt gần 400 tỷ đồng, tăng hơn 17 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về các chính sách, chế độ vay vốn lãi suất ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách; xây dựng kế hoạch triển khai phân bổ vốn vay hỗ trợ đến các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo các điều kiện thông qua điểm giao dịch lưu động tại 17 xã, thị trấn và mạng lưới 294 tổ TK&VV tại các thôn dân cư, tổ dân phố.

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc đã giải ngân đạt hơn 383 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt dư nợ hơn 37 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo hơn 54 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 77 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm hơn 75 tỷ đồng…

Qua kiểm tra của ngân hàng, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; không phát sinh nợ quá hạn, không có lãi tồn đọng.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: