Kinh Tế

Xóa hơn 5.600 nhà tạm, dột nát

Thứ Ba, 15/10/2019

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa được 5.625 nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo. Cũng trong thời gian này, gần 18.470 nhà ở được xây mới, cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp…

Nhờ đó, đến nay, 100% số xã trên địa bàn không còn nhà tạm, dột nát; số nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng là hơn 95%; 112/112 xã (bằng 100%) đạt chuẩn tiêu chí về nhà ở dân cư.

Bên cạnh việc hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn giúp người nghèo phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Hải NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: