Kinh Tế

Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình đầu tư công

Thứ Ba, 15/10/2019

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, nhiều công trình đầu tư công đã hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần tích cực vào sự kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm, nhiều dự án mới chưa khởi công ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu hạ tầng giao thông, tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Dự án Mở rộng cầu Bì La sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi, kết nối huyện Lập Thạch với hệ thống giao thông của tỉnh. Ảnh: Chu Kiều

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2019 ước đến hết 30/9/2019 đạt hơn 6.300 tỷ đồng, gồm: Hơn 6.114 tỷ đồng ngân sách địa phương giao đầu năm, gần 195 tỷ đồng ngân sách trung ương hỗ trợ theo mục tiêu. Trong đó, UBND tỉnh đã giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho các dự án trọng điểm, dự án đối ứng ODA và ngân sách trung ương hơn 2.250 tỷ đồng với 36 dự án (1 dự án quyết toán, 5 công trình hoàn thành, 20 dự án chuyển tiếp và 10 dự án mới).

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, chương trình hành động và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng và Chính Phủ. Hàng tháng, hàng quý đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách các công trình trọng điểm, thường xuyên đôn đốc, thực hiện kiểm tra tiến độ tại hiện trường. Đồng thời tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng các công trình; tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật đấu thầu, Luật xây dựng, Luật Ngân sách, Luật kinh doanh bất động sản, các Nghị định của Chính Phủ và các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

Nhờ đó, đến nay, nguồn vốn đã phân bổ về cho cấp huyện trên 1.760 tỷ đồng. Toàn tỉnh thẩm định 36 chủ trương đầu tư (16 chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 20 chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền cấp huyện); đồng thời, thẩm định mới trình phê duyệt 65 dự án đầu tư. Đến 30/9/2019 ước khối lượng hoàn thành cần thanh toán đạt trên 3.454 tỷ đồng, giải ngân đạt trên 3.400 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư, đến nay, khối lượng hoàn thành và thực hiện giải ngân các công trình trọng điểm đạt trên 531 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch giao nhưng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, một số dự án đã hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán như: Đường giao thông đô thị kết hợp đê ngăn nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên; đường từ đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, huyện Bình Xuyên đoạn ĐT 302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (GĐ1)- qua khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Một số dự án cơ bản hoàn thành như: Đường từ cầu Bì La đến Trung tâm thị trấn Lập Thạch, Cầu Quảng Khai giai đoạn 2, đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 1), đường Hợp Thịnh - Đạo Tú.

Cùng với đó, các dự án ODA và dự án sử dụng nguồn đối ứng ngân sách trung ương đã thực hiện và giải ngân đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018; dự án do các sở, ban, ngành của tỉnh quản lý đạt gần 530 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương đạt gần 140 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; nguồn phân theo nguyên tắc và tiêu chí, tiền đất cấp huyện đạt trên 1.140 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch…

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân 9 tháng năm 2019 cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 nhưng công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng còn chậm và nhiều hạn chế. Chất lượng hồ sơ còn thấp, dẫn đến phải chỉnh sửa. Chất lượng công tác thẩm định nội bộ của các chủ đầu tư, các ngành, địa phương còn hạn chế, chưa thể hiện được chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định nội bộ đơn vị. Trong khi đó, một số dự án trọng điểm còn vướng bồi thường giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công chậm như: Hạ tầng trung tâm lễ hội Tây Thiên; dự án cải tạo, nâng cấp QL2B, đoạn từ cầu Chân Suối đến khi du lịch Tam Đảo; đường vành đai 3 Yên Lạc - Bình Dương. Một số dự án dự kiến khởi công năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công được do quá trình chuẩn bị thực hiện dự án của các chủ đầu tư thực hiện chậm…

Theo báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các công trình được bố trí vốn năm 2019 dự kiến sẽ hoàn thành chỉ tiêu vốn được giao. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các dự án mới đến ngày 30/9/2019 chưa khởi công, dự án chuyển tiếp hoặc dự án được chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019 đến ngày 30/9/2019 chưa giao dịch với Kho bạc nhà nước, sẽ xem xét điều chỉnh, thu hồi vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 để chuyển cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm; thời gian thực hiện trong tháng 10/2019. Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tổ chức rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu các dự án không có khả năng thực hiện để bổ sung vốn cho các dự án quyết toán còn thiếu vốn, dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; thời gian thực hiện trong tháng 11/2019. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự toán phải thu hồi ứng trước; các dự án phải thanh toán nợ đọng XDCB; các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2019.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, tránh phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn dồn vào cuối năm, ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: