Kinh Tế

Nội dung giám sát của HĐND tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Thứ Hai, 14/10/2019

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của HĐND các cấp, nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND ở địa phương được nghiêm túc, hiệu quả; phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện.

Nội dung giám sát tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung đưa vào chương trình giám sát được lựa chọn kỹ, tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm nhiều.

Việc giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND được thực hiện đúng luật, đảm bảo chất lượng. Các đại biểu thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, dần khắc phục được tình trạng né tránh, không ngại va chạm, thẳng thắn chất vấn; nêu câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung cần hỏi.

Lãnh đạo UBND, thủ trưởng các cơ quan liên quan được UBND ủy quyền đã trả lời báo cáo, giải trình nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, đại biểu tập trung chất vấn vào các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông vận tải: tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở Trung Mỹ (Bình Xuyên); công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đang diễn ra ở hầu hết các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn tỉnh...

Các câu hỏi, trả lời của các đại biểu HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành đã cho thấy nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của đại biểu trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

6/9 HĐND cấp huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng đô thị; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các khoản phí bảo vệ môi trường; việc thực hiện áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật đối với người nghiện ma túy trên địa bàn; công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tại một số xã, thị trấn; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất; việc quản lý các tuyến kênh và điều tiết nước phục vụ nhân dân sản xuất.

Cùng với giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tập trung thực hiện giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp. Qua đó, nhiều vấn đề mang tính thời sự của tỉnh, những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội được Thường trực HĐND hai cấp tiến hành giám sát.

Đáng chú ý, Thường trực HĐND tỉnh giám sát 2 cuộc về công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND huyện giám sát 6 cuộc về: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; việc quản lý các tuyến kênh và điều tiết nước phục vụ nhân dân sản xuất; công tác quản lý và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... Riêng Thường trực HĐND huyện Yên Lạc tiến hành giám sát những nội dung kiến nghị của cử tri đã giám sát nhưng chưa giải quyết xong.

Đổi mới cách thức tổ chức giám sát

Không chỉ lựa chọn đúng, trúng nội dung giám sát, cách thức tổ chức giám sát tiếp tục có nhiều đổi mới. Qua hoạt động giám sát chuyên đề HĐND, Thường trực HĐND đều ban hành nghị quyết, kết luận làm rõ những kết quả đạt được, chưa đạt được, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành; đồng thời, có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế sau giám sát.

Riêng đối với giám sát của Thường trực HĐND tỉnh được báo cáo Đảng Đoàn HĐND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tiến hành giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, được cử tri đánh giá cao.

Qua giám sát, Thường trực HĐND kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, địa phương, từ đó có kiến nghị với các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét tháo gỡ, hỗ trợ cũng như kiến nghị để sửa đổi các cơ chế, chính sách cho phù hợp.

Việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các kiến nghị sau giám sát được quan tâm hơn. Phương thức giám sát được cải tiến, đổi mới theo hướng tăng cường các buổi làm việc, khảo sát tại cơ sở trước khi làm việc với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Thành phần giám sát đã huy động được cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn sâu tham gia. Những vấn đề bức xúc chậm khắc phục được tổ chức giám sát nhiều đợt, tạo niềm tin với cử tri.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Có thể nói, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND trong thời gian qua không chỉ đa dạng về hình thức mà chất lượng ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm nhiều.

Chất lượng giải trình, trả lời, giải đáp các nội dung đặt ra của đoàn giám sát còn chưa đầy đủ. Hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh, HĐND một số huyện, thành phố chưa thực hiện được...

Để hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, HĐND sẽ kết hợp giám sát qua xem xét báo cáo của cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát với khảo sát thực tế. Tăng cường giám sát giữa 2 kỳ họp và tái giám sát những nội dung quan trọng chưa được khắc phục.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Chú trọng tính khả thi, công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện kiến nghị sau giám sát...

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: