Kinh Tế

Huyện Lập Thạch: Hội viên nông dân đóng góp trên 1,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 14/10/2019

Thực hiện phong trào “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội nông dân huyện Lập Thạch chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hoá, các hoạt động thể dục thể thao, nếp sống văn minh; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và hiến đất, đóng góp ngày công để tu sửa, xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn…

Từ đầu năm 2019 đến nay, hội vận động hội viên nông dân đóng góp được trên 1,7 tỉ đồng cùng hơn 2.270 ngày công lao động cho xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Đến nay, toàn huyện có 18/18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: