Kinh Tế

Vĩnh Tường quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, 06/07/2021

Nguồn vốn đầu tư công (VĐTC) đóng vai trò rất quan trọng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng cho kinh tế-xã hội cho mỗi địa phương. Nhận thức rõ vấn đề này, thời gian qua, huyện Vĩnh Tường đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp từng bước đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC trên địa bàn.

Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng là một trong những giải pháp trọng tâm huyện Vĩnh Tường triển khai để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong ảnh: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại thị trấn Tứ Trưng.

Những kết quả khả quan

6 tháng đầu năm 2021, công tác giải ngân VĐTC trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Vĩnh Tường nói riêng bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19. Các biện pháp phong toả, cách ly y tế; giãn cách xã hội; kiểm soát người ra vào địa bàn…đã mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Tuy nhiên, các biện pháp này cũng khiến nhiều công trình dự án bị thiếu hụt lao động; phải thực hiện thi công giãn cách để đảm bảo an toàn dịch bệnh; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, mặt bằng chậm được bàn giao…dẫn đến tiến độ không đảm bảo, nhà thầu thi công không có khối lượng để thanh toán.

Khắc phục những khó khăn trên, với sự vào cuộc nỗ lực, chủ động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu thi công, việc giải ngân VĐTC trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã ghi nhận những kết quả tích cực, bất chấp những tác động tiêu cực từ dịch bệnh.

Tính đến tháng 6/2021, toàn huyện đã giải ngân VĐTC hơn 400 tỷ đồng, đạt gần 48% kế hoạch vốn giao. Trong đó, nguồn ngân sách cấp tỉnh đạt 50%; ngân sách cấp huyện đạt gần 37%; ngân sách cấp xã đạt gần 54%.

Huyện đã hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư 10 dự án, với tổng mức đầu tư gần 360 tỷ đồng; thẩm định dự án đầu tư cho 7 dự án, tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 17 dự án, với tổng giá trị các gói thầu gần 150 tỷ đồng; thẩm tra, quyết toán 29 dự án hoàn thành với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng.

Công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được thực hiện có hiệu quả, đến nay về cơ bản huyện không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sẽ điều chuyển vốn, loại bỏ dự án không đủ điều kiện

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên công tác giải ngân VĐTC trên địa bàn huyện Vĩnh Tường vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc chuẩn bị đầu tư ở một số dự án chất lượng hồ sơ còn chưa cao ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn tồn tại chưa được giải quyết triệt để để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Chưa giải quyết dứt điểm được việc quyết toán các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hoạt động giám sát đánh giá đầu tư của một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức…

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với tất cả các nguồn vốn được giao, từ nay đến cuối năm huyện Vĩnh Tường, tập trung quán triệt, yêu cầu các chủ đầu tư chủ động thường xuyên theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

Kiên quyết thực hiện điều chuyển từ dự án giải ngân chậm sang cho dự án có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hấp thụ, giải ngân vốn đầu tư cao; loại bỏ các dự án mới nếu không đủ điều kiện giải ngân.

Trong trường hợp không giải ngân hết vốn kế hoạch được giao nếu không có lý do khách quan, người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các chủ đầu tư phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Huyện ủy, UBND huyện.

Đảy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng; quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao mặt bằng dự án để thi công công trình.

Thường xuyên giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, huy động máy móc, nhân công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong tất cả các khâu từ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu dự án, thi công xây dựng công trình.

Tăng cường giám sát đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản, công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian qua để tập trung giải ngân tối đa vốn đã được giao…

Tin rằng, với những kết quả khả quan đã đạt được, từ nay đến cuối năm, cùng với các giải pháp quyết liệt, phù hợp, cũng như triển vọng tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác giải ngân VĐTC trên địa bàn huyện Vĩnh Tường sẽ được đẩy nhanh hơn nữa, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: