Kinh Tế

HNX: Hàng trăm mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Thứ Tư, 09/10/2019

Trên sàn HNX hiện có 115 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, hoặc bị tạm ngừng giao dịch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2019.

Theo quyết định của HNX, trên sàn này hiện có 115 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, hoặc bị tạm ngừng giao dịch.

Cụ thể, trong đó: Có 32 mã vào diện chứng khoán bị cảnh báo; 27 mã có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm; có 11 mã rơi vào diện kiểm soát và kiểm soát đặc biệt; 40 mã thuộc diện chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2019 và báo cáo tài chính bán niên soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán; 3 mã rơi vào diện tạm ngừng giao dịch; số còn lại là do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp và được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ.

Hương Giang (Theo Thoibaotaichinhvietnam.vn, ngày 8/10/2019)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: