Kinh Tế

Nhiều nội dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đạt kết quả thấp

Thứ Tư, 09/10/2019

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT, kết thúc quý III/2019, nhiều nội dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai theo Kế hoạch 175, ngày 8/1/2019 của UBND tỉnh về thực hiện các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019 đạt kết quả thấp so với chỉ tiêu đề ra. Kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ chỉ đạt gần 53% dự toán được duyệt.

Vùng sản xuất dưa chuột hàng hóa ở xã An Hòa (Tam Dương)

Trong đó, hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) giải ngân mới đạt gần 13%; hỗ trợ các công trình xử lý chất thải chất thải chăn nuôi đạt gần 39%; cấp phát, hỗ trợ tinh lợn ngoại đạt trên 41%; tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp IPM giải ngân đạt trên 45%...

Nguyên nhân một số nội dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp từ đầu năm đến nay đạt kết quả thấp được xác định là do việc triển khai đăng ký và thực hiện các nội dung hỗ trợ liên quan đến nhiều hộ dân; sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ; thời gian triển khai đăng ký nhu cầu gấp.

Nhận thức của một số hộ dân về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn hạn chế. Trong quá trình triển khai đăng ký nhu cầu, người dân không thống nhất mà có sự thay đổi dẫn đến phải mất thời gian điều chỉnh quy mô thực hiện.

Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi thời gian qua gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi lợn, khiến một số nội dung hỗ trợ chăn nuôi lợn phải tạm dừng, đã tác động không nhỏ tới kết quả chung về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Tin, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: