Kinh Tế

Thu thuế xuất nhập khẩu tăng gần 62%

Thứ Hai, 05/07/2021

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 3.650 tỷ đồng trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK), nâng cao hiệu quả thu, nộp NSNN thông qua hoạt động XNK.

Chi cục đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, minh bạch quy trình giải quyết các thủ tục XNK hàng hóa; áp dụng thủ tục hải quan điện tử với 100% số tờ khai XNK phát sinh.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hải quan, thủ tục thuế; kịp thời tiếp nhận và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp theo thẩm quyền; duy trì thực hiện có hiệu quả việc thu thuế bằng phương thức điện tử cho 100% doanh nghiệp XNK...

Tính đến ngày 30/6/2021, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và giải quyết hơn 180.000 tờ khai đăng ký thủ tục XNK cho hơn 150 doanh nghiệp SXKD trong và ngoài tỉnh với tổng kim ngạch XNK đạt trên 11,2 tỷ USD.

Tổng số thuế XNK thu trong 6 tháng đầu năm đạt trên 2.800 tỷ đồng, bằng 76,88% kế hoạch được giao trong năm 2021 và tăng 61,73% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: