Kinh Tế

Hỗ trợ gần 500 máy sản xuất nông nghiệp cho nông dân

Thứ Ba, 08/10/2019

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc (Sở NN&PTNT) đã thực hiện hỗ trợ 493 máy sản xuất nông nghiệp cho nông dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, gồm: 179 máy lên luống, 174 máy làm đất công suất dưới 35 mã lực; 8 máy gặt đập liên hợp; 15 máy làm đất công suất trên 35 mã lực; 5 máy cấy sáu hàng; 4 máy cấy 4 hàng; 1 máy gieo hạt; 104 máy vắt sữa bò và 3 máy thái cỏ.

Trung tâm Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc (Sở NN&PTNT) hỗ trợ nông dân xã Quang Yên (Sông Lô) đầu tư máy làm đất năm 2019, giúp nông dân nâng cao hiệu quả lao động. Ảnh: Chu Kiều

Việc hỗ trợ máy móc thiết bị cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp không những góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động cho con người mà còn tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; phòng Kinh tế các thành phố; các doanh nghiệp cung ứng, sản xuất máy nông nghiệp và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ, chuyển giao máy sản xuất nông nghiệp cho nhân dân. Từ đó góp phần ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, phát huy hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác.

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: