Kinh Tế

Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, lấp đầy các khu công nghiệp

Thứ Hai, 05/07/2021

Với mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành Trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước, 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung CCHC, đẩy nhanh tiến độ BT - GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các KCN, tạo điều kiện thuận lợi thu hút thêm các nhà đầu tư thứ cấp, tăng tỷ lệ lấp đầy các KCN.

Các nhà máy tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm hoạt động SXKD, thúc đẩy ngành công nghiệp của tỉnh phát triển. Ảnh Chu Kiều

Nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, hiện nay, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (Bình Xuyên) đã và đang đạt được kết quả khả quan trong thu hút các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Tổng Quản lý Ban Quan hệ Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết: Hiện, trong KCN đã có 25 khách hàng ký hợp đồng thuê đất với tổng diện tích hơn 99 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 58%; trong đó, có 9 khách hàng đang hoạt động SXKD, 10 khách hàng đang xây dựng và 3 khách hàng chuẩn bị xây dựng.

Các dự án đầu tư chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy công nghệ cao.

Tại KCN Bình Xuyên, trong tháng 6, sau khi được UBND tỉnh giao 7,5 ha đất, chủ đầu tư hạ tầng là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc đã xây dựng hạ tầng với các hạng mục như san nền, làm đường...

Trên địa bàn tỉnh hiện có 19 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy hoạch; trong đó, có 9 KCN đã triển khai, có đất để cho doanh nghiệp thứ cấp thuê gồm Kim Hoa; Bình Xuyên; Khai Quang; Bình Xuyên II; Bá Thiện; Bá Thiện II; Thăng Long Vĩnh Phúc và KCN Tam Dương II – Khu A, Sơn Lôi).

Trong thời gian qua, do gặp nhiều khó khăn trong công tác BT - GPMB nên nhìn chung, việc triển khai xây dựng hạ tầng trong các KCN còn chậm.

Nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động SXKD, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các KCN đã báo cáo và trình UBND tỉnh về việc ra các Quyết định thành lập 3 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư gồm Sông Lô I, Sông Lô II và Tam Dương I- khu vực 2.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các KCN: Lập Thạch I, Lập Thạch II, Bình Xuyên II (giai đoạn 2) và Đồng Sóc.

Báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi đất rừng để triển khai các KCN: Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa, Tam Dương I- Khu vực II, Sông Lô I, Lập Thạch I và Lập Thạch II).

Rà soát, đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện dự án KCN Sơn Lôi; đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phúc Yên; báo cáo lựa chọn nhà đầu tư diện tích mở rộng KCN Khai Quang.

Đồng thời, Ban thực hiện đôn đốc các công ty hạ tầng về việc lắp đặt các trạm BTS trong các KCN; yêu cầu các Công ty hạ tầng KCN: Tam Dương II- Khu A, Bá Thiện – Phân khu 1 hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 26/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác GPMB phục vụ sự phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01 ngày 8/3/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số biện pháp đặc thù để đảm bảo công tác GPMB kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp với UBND các huyện, các cơ quan có liên quan và các chủ đầu tư hạ tầng trong các KCN đã BT- GPMB thêm được 49 ha (KCN Bình Xuyên: 20 ha; KCN Sơn Lôi: 29 ha).

Tính đến tháng 6, đã có 8 KCN đi vào hoạt động; tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê, đăng ký thuê là hơn 893 ha, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 52%.

Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng, một số KCN như Tam Dương I; Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa: Tam Dương II; Bình Xuyên II; Sơn Lôi; Sông Lô I; Sông Lô II; Lập Thạch I và Lập Thạch II gặp vướng mắc về đất hành lang đường điện, đất quân sự, nghĩa trang, dân cư,... nên không triển khai hết diện tích đất đã được quy hoạch.

Một số KCN khác đã được cấp GCNĐKĐT/Quyết định thành lập KCN nhưng do khó khăn chưa thực hiện BT- GPMB để triển khai dự án và có quỹ đất sạch để cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đầu tư, triển khai dự án. Đơn cử như KCN Tam Dương II- Khu A vẫn còn hơn 34 ha chưa BT - GPMB, diện tích chưa GPMB nằm ở những vị trí rải rác “xôi đỗ”...

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, tăng tỷ lệ lấp đầy các KCN, thời gian tới, tỉnh tập trung rà soát việc thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các KCN đã thành lập; cấp GCNĐT, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân trong việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án; giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư hạ tầng về năng lực và cam kết triển khai dự án, từ đó có biện pháp xử lý, kiên quyết thu hồi hoặc tìm kiếm nhà đầu tư mới đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án.

Đồng thời, rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng trong KCN theo đúng quy hoạch được duyệt; triển khai kêu gọi đầu tư phát triển các KCN theo quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh...

Việc tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các KCN sẽ tạo ra cơ hội lớn để Vĩnh Phúc đón các nhà đầu tư mới, nhất là khi tỉnh được xem là điểm đến an toàn, khống chế tốt dịch bệnh Covid-19; qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: