Kinh Tế

Gỡ khó giải ngân vốn đầu tư công ở Sông Lô

Thứ Tư, 30/06/2021

Việc triển khai các dự án mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công (VĐTC) năm 2021 do huyện làm chủ đầu tư còn chậm; số dự án hoàn thành chậm quyết toán còn nhiều, chưa được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện; tiến độ thi công một số dự án không đáp ứng, một số dự án phải gia hạn hợp đồng nhưng vẫn chưa thực hiện xong dẫn đến không có khối lượng để thanh toán…là những khó khăn khiến cho công tác giải ngân VĐTC 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Sông Lô không đạt mục tiêu đề ra.

Vướng mắc về mặt bằng, dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 307 đoạn từ ngã 3 xã Nhạo Sơn đi Tuyên Quang (km 16+500 đến km 26+140), nhà thầu từng phải thi công theo kiểu "xôi đỗ" dẫn đến không đảm bảo tiến độ

 

Tính đến tháng 6/2021, tổng nguồn vốn kế hoạch ĐTC trên địa bàn huyện Sông Lô là gần 194 tỷ đồng, gồm hơn 123 tỷ đồng được giao năm 2021 và trên 70 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021.

96% nguồn vốn năm 2021 đã được huyện phân bổ cho gần 50 dự án do huyện làm chủ đầu tư; hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho 17 dự án cấp xã, thị trấn làm chủ đầu tư với số vốn 17 tỷ đồng.

Đến ngày 7/6, toàn huyện đã giải ngân được gần 55 tỷ đồng, đạt trên 28% so với kế hoạch vốn được phân bổ. Trong đó, vốn kế hoạch ĐTC năm 2020 chuyển sang giải ngân gần 18 tỷ đồng đạt trên 25%; nguồn VĐTC cấp huyện giải ngân gần 37 tỷ đồng, đạt gần 31% tổng nguồn vốn đã phân bổ.

Mặc dù đã có nhiều có gắng nhưng việc giải ngân VĐTC trên địa bàn huyện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Từ đầu năm đến nay, huyện mới hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 13 dự án, với tổng giá trị thẩm tra trên 53 tỷ đồng, còn 74 dự án do cấp xã làm chủ đầu tư chưa thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán.

6 tháng đầu năm, cấp huyện mới có 4 dự án đầu tư, xây dựng mới được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong quý III năm 2021. Nhiều dự án khác vẫn chưa thể thi công.

Phân tích của các cơ quan chuyên môn huyện Sông Lô cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ giải ngân VĐTC trên địa bàn huyện vẫn còn chậm là do công tác quy hoạch, kế hoạch chưa được triển khai thực hiện đồng bộ.

Từ đó, dẫn đến một số công trình dự án có trong danh mục ĐTC giai đoạn 2021-2025 và đã được phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, tuy nhiên công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 chưa được phê duyệt, vì vậy chưa triển khai thực hiện được các thủ tục để lựa chọn nhà thầu xây dựng, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Việc bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm, còn để kéo dài. Công tác phối hợp trong bồi thường GPMB giữa các cấp, các ngành còn hạn chế dẫn đến một số dự án còn vướng mắc không bàn giao được mặt bằng cho đơn vị thi công.

Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc các nhà thầu trong quá trình thực hiện thi công công trình theo tiến độ cam kết, khiến công trình tiến độ thi công chậm, không có khối lượng để giải ngân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, các chủ đầu tư và cán bộ chuyên môn được phân công trong lĩnh vực đầu tư XDCB chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong quản lý và thực thi công vụ; không quyết liệt trong việc thực hiện lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Một số địa phương còn chưa quan tâm đến việc đấu giá đất để tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản. Khi có kinh phí không ưu tiên cho việc thanh toán trả nợ XDCB và bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp mà lại tiếp tục phê duyệt dự án mới dẫn đến phát sinh nợ cho giai đoạn tiếp theo…

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, từ nay đến cuối năm, huyện Sông Lô tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để có cơ sở trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các dự án đã được bố trí vốn trong năm 2021 nhưng chưa thực hiện được.

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn; xác định chặt chẽ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án ngay từ bước lập dự án để tránh vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện thanh toán nợ xây dựng cơ bản; trong đó ưu tiên trả nợ cho các công trình đã thực hiện quyết toán, công trình chuyển tiếp đã nghiệm thu khối lượng. Nghiêm cấm đầu tư xây dựng mới khi chưa bố trí thanh toán hết nợ xây dựng cơ bản.

Đối với dự án đã có khối lượng nghiệm thu, dự án được phê duyệt quyết toán, yêu cầu các nhà thầu phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay, không để dồn thanh toán vào dịp cuối năm.

Yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu thi công cố tình không thi công theo hợp đồng đã ký kết dẫn đến chậm tiến độ dự án. Rà soát các dự án không có khả năng giải ngân vốn, đề nghị UBND huyện thu hồi điều chuyển sang dự án khác có khả năng hấp thụ vốn theo quy định.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân VĐTC trên địa bàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, ảnh hưởng đến công tác giải ngân VĐTC…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: