Kinh Tế

Trình, thẩm định gần 30 đồ án thiết kế, quy hoạch xây dựng

Thứ Tư, 30/06/2021

6 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng đã trình, thẩm định gần 30 đồ án thiết kế, quy hoạch xây dựng như: Quy hoạch chung (QHC) đô thị loại IV (Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo); đồ án điều chỉnh QHC đô thị Đức Bác; các đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực hai bên các tuyến đường chính trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc…

Đồng thời, triển khai lập QHC đô thị Liên Châu (Yên Lạc); đồ án quy hoạch phân khu dây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ gồm khu vực xung quanh hồ Vân Trục (Lập Thạch), hồ Bò Lạc (Sông Lô) và hồ Đồng Nhập, hồ Làng Hà (Tam Đảo).

Các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, gồm: khu vực 2 bên ĐT.301 thành phố Phúc Yên, khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải (Phúc Yên), khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh (Bình Xuyên).

Thỏa thuận 4 đồ án quy hoạch, 5 nhiệm vụ quy hoạch và thỏa thuận mặt bằng 42 dự án.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 A1, A4, A5, C2, D2; QHC thị trấn Tam Đảo. Phối hợp Sở KH&ĐT triển khai lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc.

Phối hợp với các huyện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc….

Từ đó, làm tiền đề để các địa phương phát triển theo đúng quy hoạch chung của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, phát triển KT – XH.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: