Kinh Tế

Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng

Thứ Tư, 30/06/2021

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP) trong việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, mua sắm tài sản của cơ quan, tổ chức nhà nước… các cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy hiệu quả công tác chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng (ĐTXD), góp phần nâng cao quản lý các dự án, công trình, hạn chế đội vốn, tạo sự minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư đều được đấu thầu qua mạng, giúp giảm chi phí thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà thầu

Có lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số và sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, các công trình, dự án ĐTXD cơ bản ở huyện Vĩnh Tường được triển khai với lượng vốn lớn và ngày càng có xu hướng gia tăng.

Để thực hành TKCLP trong ĐTXD, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Đồng thời, bám sát quy hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch ngành, lĩnh vực, huyện Vĩnh Tường chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; tiến hành cắt giảm, giãn tiến độ, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả thấp; bổ sung vốn cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao; thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công.

Trong đó, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, làm động lực phát triển KT-XH.

Trên cơ sở đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác lập hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; cập nhật tiến độ triển khai dự án, kịp thời báo cáo UBND huyện, nhất là các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý.

Cùng với đó, huyện Vĩnh Tường tăng cường chỉ đạo công tác đấu thầu; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm đảm bảo công bằng, tránh thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Với nhiều giải pháp, từ đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Tường tiết kiệm được khoảng 9 tỷ đồng sau khi loại trừ các chi phí không hợp lý từ các khâu thẩm định dự toán, thiết kế, đấu thầu và thẩm định quyết toán.

Xác định công tác thẩm định dự án, thiết kế là một trong những giải pháp quan trọng để TKCLP trong ĐTXD, Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia trong quá trình ĐTXD tuân thủ chặt chẽ nghĩa vụ, trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Để đảm bảo chất lượng, quá trình thẩm định các dự án của sở được thực hiện theo 2 bước (thẩm định sơ bộ và thẩm định chính). Quá trình thẩm định, sở tổ chức xin ý kiến thẩm định của các ngành, các cấp và tổ chức liên quan để lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Để phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ công chức của Sở Xây dựng thường xuyên được đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật trong công tác thẩm định; tăng cường công khai, minh bạch, cập nhật các thủ tục hành chính liên quan đến ĐTXD trên trang thông tin điện tử của sở.

Hằng năm, sở phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn về các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ xây dựng tiên tiến áp dụng trong thiết kế, thi công cho các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng.

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định 35 dự án, 16 báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định 11 thiết kế bản vẽ thi công. Sau thẩm định, tổng mức đầu tư các công trình, thiết kế dự án được cắt giảm, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Điển hình như thẩm định dự án Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Rau Xanh Cổng Đình, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, giá trị trình là hơn 43 tỷ đồng; giá trị thẩm định còn hơn 35 tỷ đồng, cắt giảm chi phí bất hợp lý 7,6 tỷ đồng (giảm 17,8%).

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ việc TKCLP trong ĐTXD, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác rà soát các dự án trọng tâm, trọng điểm đang triển khai, nắm bắt tiến độ; có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả, tiết kiệm; rà soát các dự án chuẩn bị đầu tư để có chủ trương đầu tư các dự án thực sự cần thiết, dừng các dự án kém hiệu quả, lãng phí không cần thiết.

Các cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư thường xuyên liên hệ với Kho bạc Nhà nước nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo quá trình thực hiện được thuận lợi.

UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thanh tra các cấp, các ngành thực hiện đúng kế hoạch thanh tra việc quản lý đầu tư XDCB, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thất thoát và lãng phí trong hoạt động đầu tư XDCB.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: