Kinh Tế

9 tháng năm 2019: Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 18.700 lao động

Thứ Tư, 02/10/2019

Từ đầu năm đến nay, công tác giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tiếp tục được chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh chú trọng, nhất là việc tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Công ty TNHH May Sông Lô, xã Quang Yên (Sông Lô) tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động

Nắm bắt nhu cầu thị trường lao động, nhiều trường nghề chủ động đổi mới chương trình giảng dạy gắn với nhu cầu doanh nghiệp và tìm việc làm cho học sinh, sinh viên thông qua hình thức hợp đồng liên kết đào tạo, tuyển dụng sau đào tạo với các doanh nghiệp.

Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

9 tháng năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 18.700 lao động, đạt 78% so với kế hoạch; trong đó, đưa 1.459 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 38 phiên giao dịch việc làm và tuyển tại ở sàn hơn 1.990 lao động.

Tin, ảnh Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: