Kinh Tế

43 cơ sở phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được giảm giá điện

Thứ Ba, 29/06/2021

Hiện nay, toàn tỉnh có 43 cơ sở phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không thu phí. Thực hiện Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện, thời điểm này, ngành điện đang xem xét việc áp dụng chính sách giảm từ 20-100% tiền điện lần 3 cho các cơ sở trên.

Ngành điện đang xem xét thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng

 

Việc miễn giảm tiền điện cho các cơ sở phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 6/2021. Để có căn cứ thực hiện, ngành điện đang làm việc với các khách hàng để xác định thời gian các cơ sở đi vào hoạt động (hoặc tạm dừng), tính toán áp dụng mức hỗ trợ theo quy định.

Theo Nghị quyết 55, quy mô hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 được thu hẹp hơn so với 2 lần trước.

Ngoài các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 không thu phí; các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 thì các cơ sở lưu trú du lịch cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá điện, từ mức giá bán lẻ điện kinh doanh xuống mức giá bán lẻ điện cho sản xuất.

Tin, ảnh: Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: