Kinh Tế

Thành phố Phúc Yên: Thu ngân sách nhà nước đạt 72% kế hoạch

Thứ Ba, 29/06/2021

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch thành phố chủ động phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên triển khai các giải pháp quản lý thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tăng cường các biện pháp thu nợ đọng thuế của các doanh nghiệp.

Qua 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu NSNN toàn thành phố ước đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch dự toán được giao trong năm 2021.

Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt trên 150 tỷ đồng, bằng 73% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 108 tỷ đồng, bằng 54% dự toán và tăng 3% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt trên 90 tỷ đồng, vượt 175% dự toán; thu phí và lệ phí đạt hơn 2,3 tỷ đồng, bằng 72% dự toán...

Nhằm nâng cao kết quả thu NSNN trong những tháng cuối năm 2021, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu - chi NSNN để đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu; chú trọng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nợ đọng thuế, các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên...

UBND thành phố cũng chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn nhằm tạo nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: