Kinh Tế

Hướng đến mục tiêu “kho bạc số”

Thứ Ba, 29/06/2021

Giảm bớt các thủ tục hành chính (TTHC) trong thanh toán vốn ngân sách, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, áp dụng các hình thức thanh toán điện tử trong thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN)…, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác CCTTHC, góp phần hiện đại hóa công tác thu, chi, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hướng đến tục tiêu “kho bạc số”.

Cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh tích cực ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả công việc. Ảnh: Chu Kiều

Theo số liệu thống kê, tổng thu NSNN đến hết tháng 5/2021 trên địa bàn tỉnh đạt 16.747 tỷ đồng, đạt 54% dự toán giao. Trong đó, thu nội địa đạt 14.340 tỷ đồng, đạt 53% dự toán giao; thu xuất nhập khẩu đạt 2.301 tỷ đồng, đạt 63% dự toán giao. Tổng thu tiền mặt đến hết tháng 5/2021 là 127 tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng thu NSNN.

Để đạt được kết quả đó, KBNN Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm CCTTHC, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng “kho bạc số” và phù hợp với chiến lược phát triển kho bạc giai đoạn 2021- 2030.

Từ năm 2017 đến nay, KBNN Vĩnh Phúc đã mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 Ngân hàng thương mại gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MB và đa dạng hóa các phương thức thanh toán trong thu nộp NSNN như: Internet banking, ATM, POS,...

Qua đó, mở rộng không gian và thời gian thu nộp NSNN, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thu nộp NSNN, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tại KBNN Vĩnh Phúc hiện đang cung cấp 9/11 TTHC lĩnh vực kho bạc qua Cổng dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4; hoàn thành tích hợp 7 thủ tục hành chính KBNN lên Cổng DVC quốc gia với tỉ lệ hồ sơ giao dịch qua DVC trực tuyến đạt 100%.

KBNN tỉnh còn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp và các đơn vị giao dịch sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản thanh toán bằng tiền mặt, thực hiện chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi: Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương; chi bổ sung thu nhập...

Chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin về nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt cho các ngân hàng thương mại - nơi mở tài khoản để bố trí nguồn tiền mặt đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tỉ lệ chi trả NSNN đến các đơn vị, đối tượng thụ hưởng luôn đạt trên 98% tổng chi NSNN. Hiện, KBNN Vĩnh Phúc đang triển khai ứng dụng KBNN trên thiết bị di động với những tiện ích như: Thông báo cho khách hàng về tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với Kho bạc.

Nhờ đó, 5 tháng đầu năm 2021, 100% TTHC được giải quyết đúng quy định, không có đơn thư, khiếu nại từ khách hàng.

Thời gian tới, KBNN Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh CCTTHC, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền tài sản giao kho bạc quản lý và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để thủ trưởng các đơn vị sử dụng NSNN cài đặt phần mềm ứng dụng cảnh báo rủi ro.

Phấn đấu đến hết tháng 6/2021 đạt tỷ lệ trên 80%. Hoàn thành triển khai 11/11 thủ tục thực hiện Cổng DVC trực tuyến mức độ 4 và bổ sung 2 DVC thực hiện trên Cổng DVC quốc gia nhằm gia tăng các tiện tích để hỗ trợ cho người sử dụng; xây dựng chức năng chi lương qua Cổng DVC trực tuyến.

Thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN kịp thời, chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

Đặc biệt quan tâm chú trọng trong kiểm soát thanh toán các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch, các khoản chi theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh. Phục vụ khách hàng văn minh, lịch sự, tuyệt đối không gây khó khăn phiền hà, sách nhiễu, không để khách hàng đi lại nhiều lần, không để hồ sơ tồn đọng không có lý do.

Đôn đốc chủ đầu tư là các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thanh toán, thanh toán tạm ứng vốn. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định tự kiểm tra, kiểm tra chéo giữa các công chức, gắn công tác kiểm tra với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để đảm bảo các tồn tại, sai sót được khắc phục triệt để, không lặp lại.

Đề nghị các đơn vị sử dụng NSNN tích cực triển khai cài đặt phần mềm ứng dụng cảnh báo rủi ro KBNN để cập nhật kịp thời tình trạng giải quyết TTHC của đơn vị tại kho bạc, biến động số dư tài khoản của đơn vị, quản lý sử dụng nghiêm chữ ký số, phòng ngừa rủi ro thất thoát NSNN.

Các chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án báo cáo tình hình quản lý sử dụng vốn tạm ứng cụ thể chi tiết để KBNN tổng hợp báo cáo lãnh đạo các cấp để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho các đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: