Kinh Tế

Giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

Thứ Sáu, 25/06/2021

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng về quy mô, mức độ, gây ảnh hưởng đến phát triển KT-XH, thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

Để kiểm soát chất lượng không khí, thành phố Vĩnh Yên tăng cường trồng cây xanh dọc các tuyến phố. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của ngành tài nguyên, nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt.

Các phong trào toàn dân tham gia BVMT được triển khai thực hiện và nhân rộng, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong BVMT trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh luôn coi công tác kiểm soát ô nhiễm các nguồn thải, trong đó có khí thải là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Đến nay, tỉnh đã đầu tư lắp đặt 3 trạm quan trắc không khí tự động, 2 đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc cơ sở phát sinh khí thải lớn là Trung tâm Tái chế phế thải và xử lý chất thải – Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ môi trường Nguyệt Minh 2 - Vĩnh Phúc cũng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục truyền số liệu về Sở TN&MT.

Để kiểm soát chất lượng không khí ở khu vực đô thị, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nâng cao độ che phủ cây xanh, trồng cây xanh dọc các tuyến phố, phát triển các thảm thực vật xanh tại các khu vực đô thị và vành đai xung quanh đô thị, tạo không gian xanh để BVMT; xây dựng ý thức, trách nhiệm của người dân giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị.

Ông Nguyễn Bá Hiến, Trưởng Phòng Quản lý môi trường (Sở TN&MT) cho biết: Năm 2020, Sở TN&MT đã tiếp nhận và tổ chức thẩm định 70 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 1 phương án cải tạo phục hồi môi trường; 17 kế hoạch BVMT; 14 hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT.

Quy trình thẩm định được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo quy định của pháp luật, kiên quyết không chấp nhận các giải pháp BVMT không đáp ứng được các yêu cầu xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường, đặc biệt là các cơ sở có hoạt động xả thải gây ô nhiễm không khí.

Qua đó, sàng lọc các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngay từ khi cấp chứng nhận đầu tư, buộc các chủ dự án phải thực hiện nghĩa vụ đầu tư kinh phí cho các hạng mục công trình BVMT theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án có phát sinh lượng khí thải lớn.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát, lấy mẫu khí thải đột xuất đối với các cơ sở có hoạt động xả thải gây ô nhiễm không khí; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Hoạt động kiểm soát ô nhiễm không khí được tổ chức thực hiện thường xuyên đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và những tác động bất lợi đến sức khỏe của người dân.

Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh đợt 1, đợt 2 năm 2021, tất cả các thông số giám sát tại các điểm quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Tuy nhiên, kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường không khí hàng năm cũng cho thấy, mức độ ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển KT- XH, đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Nguyên nhân chủ yếu là do bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động công nghiệp với lượng thải ngày càng tăng; hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và đang tiếp tục xây dựng hoàn thiện; diện tích cây xanh, mặt nước trong phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu; việc kiểm soát ô nhiễm không khí chưa đồng bộ, hiệu quả...

Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe người dân và góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 03 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về quản lý chất lượng không khí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch Hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đồng thời, thực hiện ngay việc rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát và xử lý ô nhiễm bụi, khí thải của các cơ sở công nghiệp, hoạt động giao thông, hoạt động xây dựng thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có), kiên quyết đình chỉ hoặc kiến cơ quan có thẩm quyền xem xét đình chỉ các đơn vị thi công xây dựng và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; kiên quyết không chấp thuận đầu tư đối với dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: