Kinh Tế

Từ 1/10/2019, các cơ quan, đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai dùng 1 lần

Thứ Sáu, 20/09/2019

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về tác hại của rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe của con người. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân hạn chế và có biện pháp thay thế việc sử dụng túi nilon.

Từ 1/10/2019, không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần ở các cơ quan công sở và trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, các đơn vị sử dụng bình nước có thể tích lớn hơn 20 lít hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa nước dùng được nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phẩm từ giấy hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường).

Phát động các phong trào xây dựng, nhân rộng các mô hình, đề xuất những sáng kiến để chống rác thải nhựa và nói không với túi nilon sử dụng 1 lần; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị...

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: