Kinh Tế

Bình Xuyên tập trung thực hiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại IV

Thứ Tư, 18/09/2019

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Bình Xuyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020 và theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại; phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghệ cao, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường...

Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức (KCN Bình Xuyên) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động, với mức lương gần 12 triệu đồng/người/tháng. Ảnh Dương Chung

Bám sát mục tiêu phát triển đô thị, từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên đã triển khai rà soát quy hoạch tổng thể, điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn. Đồ án quy hoạch đô thị được lập bởi đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, có ý kiến đóng góp của nhân dân, của các nhà quản lý, chuyên môn và các nhà khoa học.

Việc quản lý thực hiện quy hoạch đô thị được triển khai bằng các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu vực lõi đô thị làm căn cứ triển khai các dự án phát triển đô thị; điều chỉnh các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy hoạch chung.

Thực hiện các tiêu chí hạ tầng đô thị, huyện Bình Xuyên tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ để phấn đấu mục tiêu trở thành trung tâm chuyên ngành về công nghiệp của tỉnh. Cùng với tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, huyện đã kiến nghị với tỉnh đôn đốc triển khai Khu công nghiệp Sơn Lôi, Khu công nghiệp Bá Thiện, mở rộng Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động đạt 80%, qua đó, thu hút nhiều lao động, làm gia tăng dân số cơ học.

Để cải thiện tiêu chí về dân số, thu hút dân số cơ học khu vực nội thị, huyện Bình Xuyên đang tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường công tác an sinh xã hội; phát triển giáo dục chất lượng cao; chú trọng bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì công tác giảm nghèo; phát triển hệ thống y tế về số lượng và chất lượng.

Đối với tiêu chí lao động phi nông nghiệp, huyện chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nói chung và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nói riêng; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng khả năng tiếp cận tín dụng của nông dân cho mục tiêu phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, khuyến khích phát triển các làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn; đào tạo nghề, phát triển dịch vụ lưu trú, du lịch, nâng cao chất lượng lực lượng lao động nông thôn để tạo năng lực nắm bắt cơ hội chuyển dịch lao động. Xây dựng chiến lược và kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Để đảm bảo cho sự phát triển cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị, huyện Bình Xuyên đã đề xuất với các ngành chức năng quan tâm đến nhiều lĩnh vực thiết thực phục vụ cho cuộc sống đô thị. Trong đó, có việc nâng cao chất lượng chăm sóc y tế tại Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Giao thông vận tải, đồng thời, khuyến khích mở thêm các trung tâm dịch vụ y tế tư nhân, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa thanh, thiếu nhi và thư viện của huyện; thu hút nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị ở Bá Hiến, Thiện Kế, Hương Sơn. Tăng cường số tuyến xe bus qua địa bàn và nâng cao chất lượng xe, chất lượng phục vụ nhằm phát triển vận tải công cộng qua các khu công nghiệp; tăng cường đầu tư chiếu sáng trên các tuyến đường ĐT.302, ĐT.302B, ĐT.303, ĐT.310, các tuyến đường ĐH.31, ĐH.33 và xây dựng tuyến đường văn minh trên các đường trục của huyện, các xã, thị trấn.

Quan tâm bảo vệ môi trường, khuyến khích đầu tư các trạm xử lý nước, phối hợp với các công ty nước đầu tư lắp đặt các đường ống để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn; xây dựng hệ thống thoát nước tại các khu vực có khả năng xảy ra ngập, úng cục bộ; đầu tư xây dựng các dự án cây xanh như: Dự án cây xanh cách ly khu công nghiệp dọc đường ĐT.310B, ĐT.310, vườn hoa Quất Lưu, Đạo đức, Hương Canh…

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn khu vực nông thôn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh...

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại các khu công nghiệp, huyện Bình Xuyên luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân để thực hiện trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nội bộ cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu đề ra.

Nguyễn TrọngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: