Kinh Tế

6 tháng đầu năm 2021: Tổng doanh thu lĩnh vực in, phát hành ước đạt 320 tỷ đồng

Thứ Ba, 15/06/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác thẩm định, cấp đổi, cấp mới giấy phép xuất bản bản tin, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử cho các đơn vị, địa phương được Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh thực hiện thường xuyên.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở cấp được 40 giấy phép xuất bản bản tin; 160 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 25 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh với khoảng 3.000 tài liệu, CD; 1 giấy phép hoạt động in và xác nhận đăng ký 5 máy photocopy màu.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở in lớn; gần 250 cơ sở in, photocopy nhỏ lẻ và gần 50 cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in, phát hành trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do thiếu công nhân, thực hiện nghỉ giãn cách, thiếu nguồn việc và đầu ra gặp khó khăn, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn đó, tổng doanh thu từ lĩnh vực in, phát hành của tỉnh trong 6 tháng đầu năm ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 36% doanh thu dự kiến của cả năm 2021.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: