Kinh Tế

Quyết tâm cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai

Thứ Hai, 14/06/2021

Kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 10 chỉ số thành phần PCI của Vĩnh Phúc, chỉ số Tiếp cận đất đai xếp hạng 61/63 tỉnh thành trong cả nước với 5,8 điểm, giảm 1,13 điểm và giảm 12 bậc và so với năm 2019, thấp hơn bình quân cả nước (6,66 điểm). Đây là chỉ số đứng thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh và không được cải thiện nhiều trong các năm vừa qua. Trước thực tế này, Sở TN&MT - Cơ quan chủ trì đã và đang đề ra nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số này trên bảng xếp hạng, đưa PCI của tỉnh tăng hạng trong thời gian tới.

Cán bộ Sở TN&MT tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thế Hùng

 

Trong bảng điểm bộ chỉ tiêu thành phần của chỉ số Tiếp cận đất đai, có tới 6/11 chỉ tiêu chưa được cải thiện.

Cụ thể: Tỷ lệ DN có mặt bằng kinh doanh và có GCN QSDĐ năm 2020 là 39%, giảm 10% so với năm 2019, thấp hơn bình quân cả nước 10%.

DN đánh giá rủi ro bị thu hồi đất năm 2020 là 1,74 điểm, tăng 0,02 điểm so với năm 2019 cao hơn bình quân cả nước 0,14 điểm.

Tỷ lệ DN cho rằng không gặp cản trở về tiếp cận đất đai/ mở rộng mặt bằng kinh doanh năm 2020 là 44%.

Tỷ lệ DN cho rằng GPMB chậm năm 2020 là 34%, tăng 13% so với năm 2019, cao hơn bình quân cả nước 19%.

Tỷ lệ DN cho rằng nếu bị thu hồi đất sẽ được bồi thường thỏa đáng năm 2020 là 12% giảm 12% so với năm 2019, thấp hơn trung bình cả nước 16%.

Tỷ lệ cho rằng thực hiện TTHC đất đai trong vòng 2 năm qua không gặp khó khăn là 21% giảm 29% so với năm 2019, thấp hơn tỷ lệ bình quân cả nước 8%...

Chỉ số Tiếp cận đất đai phản ánh hai khía cạnh về đất đai mà DN quan tâm đó là việc tiếp cận đất đai có dễ dàng hay không và tính ổn định trong quá trình sử dụng đất.

Theo kết quả khảo sát các DN của VCCI, việc tiếp cận đất đai của tỉnh giảm mạnh, đứng gần cuối bảng xếp hạng.

Nguyên nhân là do việc thực hiện TTHC về đất đai còn chậm chễ, chính sách về đất đai của tỉnh chưa có đột phá.

Sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh chưa tốt. Cụ thể: Sở TN&MT - Cơ quan chịu trách nhiệm chính về chỉ số này cùng với UBND các huyện, thành phố và một phần trách nhiệm các cơ quan liên quan chưa thật sự tạo sự chuyển biến tích cực trong việc giải quyết tháo gỡ khó khăn về mặt bằng kinh doanh của các DN.

Thực tiễn trong thời gian qua, vấn đề tiếp cận đất đai vẫn là trở ngại lớn đối với DN. Một số KCN trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường GPMB, dẫn đến đất KCN thì còn nhưng không có đất sạch để cho thuê; thủ tục về đầu tư hạ tầng KCN còn kéo dài...

Do vậy, việc đầu tư hạ tầng một số KCN còn chậm, dẫn đến chưa có nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư trong việc tìm địa điểm; trình tự thực hiện dự án có sử dụng đất ngoài KCN tương đối phức tạp cùng những rủi ro bị thu hồi đất còn cao...

Chánh Văn phòng Sở TN&MT Trần Mạnh Hùng cho biết: Nỗ lực cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, ngay từ đầu năm 2021, Sở TN&MT đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cập nhật các quy định mới của pháp luật đất đai.

Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các bộ TTHC về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN có nhu cầu sử dụng đất lựa chọn vị trí mặt bằng cũng như hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho các dự án SXKD trên cơ sở phù hợp với quy hoạch.

Công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện được triển khai đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Trong đó, UBND thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thiện xong phương án QHSDĐ giai đoạn 2021- 2030 trình Hội đồng thẩm định QHSDĐ cấp tỉnh; 8 huyện, thành phố còn lại hiện đang tiếp tục hoàn thiện để trình thẩm định theo quy định.

Sở đã trình UBND tỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 9/9 huyện, thành phố, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho các huyện, thành phố để làm cơ sở thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu đầu tư hoạt động vào địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê đất để thực hiện 16 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 223 ha; cấp 18.712 GCN QSDĐ.

Cùng với việc đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Các chế độ chính sách, cơ chế hỗ trợ về BT - GPMB cho các dự án trên địa bàn tỉnh; thẩm định giá thuê đất; giá đất…, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để tạo niềm tin, tăng sự hài lòng đối với người dân, DN khi đến thực hiện các TTHC.

Lưu Nhung

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: