Kinh Tế

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện chỉ số chi phí không chính thức

Thứ Bảy, 05/06/2021

Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Vĩnh Phúc, chỉ số thành phần chi phí không chính thức (CPKCT), chiếm trọng số 10% đạt 6.25 điểm, giảm 0,36 điểm và tụt 27 bậc, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành. Điều này cho thấy công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với doanh nghiệp (DN) vẫn còn hạn chế, bất cập, đòi hỏi tỉnh cần sớm có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nữa để cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số CPKCT và PCI thời gian tới.

Thực hiện công khai phí và lệ phí giải quyết TTHC; giảm thời gian làm việc trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp... là những giải pháp nâng cao điểm số CPKCT của tỉnh. Ảnh: Thế Hùng

 

Chỉ số CPKCT vốn được xem là chỉ số "nhạy cảm" trong các chỉ số thành phần cấu thành PCI của mỗi địa phương bởi sự hiện hữu của nó là "rào cản" lớn trong hoạt động CCHC - yếu tố để các DN cân nhắc khi xem xét, lựa chọn đầu tư.

Theo kết quả của 9 chỉ tiêu thành phần đánh giá Chỉ số CPKCT của tỉnh trong năm 2020, có 5 chỉ tiêu có kết quả duy trì, cải thiện so năm 2019 và 4 chỉ tiêu đánh giá giảm điểm so với năm 2019.

Cụ thể, chỉ tiêu “Các DN cùng ngành thường phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức” năm 2019 đạt 48%, năm 2020 tăng lên 50%, tỷ lệ hài lòng giảm 2%; “Công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi trả CPKCT” năm 2019 là 65%, năm 2020 giảm còn 48%, tỷ lệ hài lòng giảm 17% ; “Tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC cho DN là phổ biến” năm 2019 là 52%, năm 2020 tăng lên 55%; tình trạng nhũng nhiễu tăng 3%.

Về chỉ tiêu “DN lo ngại tình trạng “chạy án” là phổ biến” năm 2019 là 20%, năm 2020 tăng lên 22%.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, kết quả giảm các CPKCT của DN qua các năm vẫn chưa cải thiện được nhiều, nhất là về vấn đề "Công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi trả CPKCT" năm 2020 ở mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với DN ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, bất cập.

Tỉ lệ "DN lo tình trạng "chạy án" là phổ biến" tăng ảnh hưởng đến việc thu hút các DN lớn, DN có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Vĩnh Phúc.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ: Các chỉ tiêu thành phần trong Chỉ số CPKCT bị đánh giá giảm điểm là do ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoặc chưa đề ra, thực hiện giải pháp nâng cao cải cách TTHC, nhất là trong việc giải quyết TTHC liên quan đến DN.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính các cấp còn yếu, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, thời gian giải quyết TTHC, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số.

Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức hạn chế, ảnh hưởng đến việc hỗ trợ DN nước ngoài đang đầu tư và có nhu cầu đầu tư vào tỉnh - đây được xem là một phần nguyên nhân dẫn đến DN phải chi trả CPKCT nhiều hơn cho các đơn vị tư vấn, đơn vị trung gian.

Gần 45% DN cho biết họ phải trả các CPKCT, 54% DN cho rằng hiện tượng nhũng nhiễu vẫn còn, 20% DN đánh giá cán bộ nhà nước trong xử lý công việc còn chưa hiệu quả, chưa thân thiện.

Đây là những con số mà ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra từ kết quả điều tra PCI năm 2020 trên cả nước.

Thực tế tại Vĩnh Phúc, theo bảng điểm chỉ tiêu thành phần của Chỉ số này cho thấy, trong năm 2020, DN đã phải chi trả thêm các khoản CPKCT cho cá nhân, đơn vị trung gian trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục quản lý hành chính nhà nước.

Mặc dù chất lượng giải quyết TTHC, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ở một số sở, ban, ngành đã được nâng cao, song, tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại trong 2 năm gần đây (Năm 2019 tăng 2%; năm 2020 tăng 3%).

Qua đó, DN thể hiện mong muốn chính quyền cần tiếp tục tạo được hành lang pháp lý thông thoáng, hiệu lực, hiệu quả để DN hoạt động.

Để đạt mục tiêu Chỉ số CPKCT của tỉnh năm 2021- 2022 nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất; phấn đấu từ năm 2023-2025 nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất, trong thời gian tới, ngoài việc duy trì và phát huy những kết quả đạt được, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC hơn nữa.

Trong đó, thực hiện công khai phí và lệ phí, tập trung đẩy mạnh việc không sử dụng tiền mặt khi thu phí, lệ phí giải quyết TTHC và các khoản thuế; giảm thời gian làm việc trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các DN.

Yêu cầu các đơn vị ngành dọc Trung ương quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của DN đối với quy định của pháp luật và việc tuân thủ pháp luật, có chế tài xử lý với những biểu hiện tiêu cực trong việc “chạy án”, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: