Kinh Tế

Thành phố Phúc Yên: Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 20%

Thứ Năm, 22/08/2019

Năm 2019, kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Phúc Yên là gần 400 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 180 tỷ đồng (vốn của năm 2018 chuyển sang gần 165 tỷ đồng); vốn ngân sách thành phố hơn 185 tỷ đồng (vốn của năm 2018 chuyển sang là gần 20 tỷ đồng); vốn ngân sách xã, phường là hơn 11 tỷ đồng.

Hết tháng 7/2019, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 20%,được đánh giá là thấp so với kế hoạch do các dự án mới đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Điển hình như: Dự án Đường tránh Xuân Hòa (giai đoạn 1), dự án Đường tránh trung tâm thành phố Phúc Yên từ khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm (giai đoạn 1)... gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, cùng với việc sớm lựa chọn nhà thầu xây lắp có năng lực cho các dự án mới, thành phố Phúc Yên tăng cường tuyên truyền mức hỗ trợ của nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ không bàn giao đất làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.

Hà TrầnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: