Kinh Tế

Đảm bảo tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Vĩnh Tường

Thứ Ba, 20/08/2019

Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và kế hoạch của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, huyện Vĩnh Tường có 2 xã là Phú Thịnh và xã Tân Cương phải sáp nhập thành 1 xã do 2 địa phương này có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. Để đảm bảo tiến độ đề ra, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan và 2 xã thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị.

Xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã không đủ điều kiện theo quy định là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà còn tạo điều kiện để địa phương tập trung các nguồn lực về đất đai, dân số, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, huyện Vĩnh Tường đã xây dựng đề án, kế hoạch sáp nhập xã Phú Thịnh và xã Tân Cương để thành lập đơn vị hành chính mới với tên gọi dự kiến là xã Tân Phú. Sau khi đơn vị hành chính mới được thành lập có diện tích và quy mô dân số phù hợp sẽ thuận lợi hơn trong việc quy hoạch, phân bổ nguồn lực, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nhất là hệ thống các công trình giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa... Từ đó, nhân dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ trong điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn sẽ tạo nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để tăng mức đầu tư cho phúc lợi xã hội.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, huyện Vĩnh Tường đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp 2 xã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Cương cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã Tân Cương đã họp Đảng bộ, thống nhất về chủ trương, tổ chức hội nghị mở rộng tới các tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương và thông qua các cuộc họp chi bộ để thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước vàphương án sáp nhập theo quy định. Đến 15/8/2019, xã đã niêm yết xong danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và tại nhà văn hóa của các thôn; thành lập các tổ do đồng chí Bí thư chi bộ hoặcTrưởng thôn làm tổ trưởng, ngày 25/8/2019 sẽ tới từng hộ lấy phiếu ý kiến của cử tri đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật; sau đó hoàn thiện Đề án trình HĐND xã thông qua kỳ họp bất thường trong tháng 8/2019, HĐND huyện thông qua tại kỳ họp bất thường trước 2/9/2019.

Tuy nhiên, huyện xác định, trong quá trình triển khai thực hiện không tránh khỏi những khó khăn liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập; việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân...

Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường cho biết: Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi hoàn thiện các thủ tục sáp nhập theo quy định, huyện sẽ rà soát cán bộ có đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo và có nguyện vọng tiếp tục công tác để đảm nhiệm các vị trí cán bộ hoặc chuyển sang công chức ở đơn vị hành chính mới thành lập; bố trí, sắp xếp các chức danh công chức đảm bảo đúng chuyên môn theo quy định, một số công chức được xem xét điều động về xã, thị trấn còn thiếu trong huyện, số còn lại được giảm dần theo lộ trình sau khi có hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đối với người hoạt động không chuyên trách, khi sắp xếp lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực đảm nhận nhiệm vụ, những người còn lại sẽ được vận động xin nghỉ việc. Đối với cán bộ, công chức có nguyện vọng và đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ theo các nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh....

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: