Kinh Tế

Kho bạc Nhà nước huyện Sông Lô: Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả

Thứ Ba, 20/08/2019

Bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Sông Lô triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo kịp thời, đúng định mức, đúng đối tượng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước huyện Sông Lô luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. Ảnh: Thiệu Vũ

Theo số liệu thống kê của KBNN huyện Sông Lô, từ đầu năm đến tháng 7/2019, kho bạc thực hiện kiểm soát chi thường xuyên tổng số tiền gần 230 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên ngân sách cấp huyện đạt gần 150 tỷ đồng, tăng trên 5% so với cùng kỳ năm 2018. Kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2019, tổng số tiền gần 60 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện đạt trên 30 tỷ đồng, tăng trên 35% so với cùng kỳ; nguồn vốn ngân sách cấp xã gần 30 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch vốn giao. Tổng dư tạm ứng chi đầu tư XDCB đạt gần 50 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước hơn 7 tỷ đồng. Đặc biệt, qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN huyện Sông Lô từ chối thanh toán 67 món chi, với số tiền trên 5 tỷ đồng, do đơn vị sử dụng ngân sách trình hồ sơ thiếu thủ tục, sai mục lục ngân sách, KBNN huyện đã hướng dẫn, đề nghị các đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phí Mạnh Tuấn, Giám đốc KBNN huyện Sông Lô cho biết: Để thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN trên địa bàn, KBNN huyện Sông Lô bám sát văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; phối hợp với các cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện trong thực hiện điều hành chi NSNN, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi nêu cao ý thức trách nhiệm với công việc được giao; kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức trong quá trình làm việc, xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, công bằng, phát huy tốt sở trường của mỗi người. Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên cơ sở đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn, giảm thiểu các chi phí phát sinh cho khách hàng khi có giao dịch tại kho bạc.

Việc thực hiện tốt thống nhất kiểm soát đầu mối chi giữa chi đầu tư XDCB với chi thường xuyên theo chỉ đạo của cấp trên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các khách hàng khi giao dịch tại KBNN chỉ cần gặp một giao dịch viên cho cả hai mảng chi thường xuyên và chi đầu tư XDCB mà không cần phải gặp 2 giao dịch viên ở hai bộ phận khác nhau như trước đây, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, thủ tục nhanh gọn, thống nhất. Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch của khách hàng, việc thống nhất đầu mối kiểm soát chi giúp kho bạc cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên.

Song song với thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả, KBNN huyện Sông Lô bám sát dự toán thu NSNN, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, thực hiện điều tiết đúng tỷ lệ quy định cho các cấp ngân sách. Đẩy mạnh thu ngân sách qua hệ thống các ngân hàng thương mại; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện nộp ngân sách bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Nhờ vậy, hiệu quả công tác thu ngân sách qua KBNN huyện Sông Lô ngày càng nâng cao. Từ đầu năm đến nay, tổng thu NSNN qua KBNN huyện Sông Lô đạt gần 50 tỷ đồng, tăng trên 19%; trong đó, thu ngân sách cấp huyện đạt gần 20 tỷ đồng, tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2018.

“Tập trung quản lý ngân sách đảm bảo chặt chẽ, an toàn; tổ chức vận hành hệ thống TABMIS, hệ thống thanh toán điện tử KBNN đúng quy chế, an toàn, ổn định, thông suốt; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thu, chi NSNN… là những nhiệm vụ trọng tâm mà KBNN huyện Sông Lô tiếp tục triển khai trong thời gian tới”, ông Phí Mạnh Tuấn cho biết.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: