Kinh Tế

Chỉ thị 40- Sức bật cho tín dụng chính sách xã hội ở Sông Lô

Thứ Hai, 19/08/2019

Cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt hơn; hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) có nhiều thuận lợi, chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao; hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách thoát nghèo từ nguồn vốn vay tăng lên… Đây là những kết quả nổi bật về tín dụng CSXH trên địa bàn huyện Sông Lô kể từ khi Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (Chỉ thị 40) được triển khai.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô, gia đình anh Dương Trung Dũng, thôn Phú Cường, xã Tứ Yên (Sông Lô) nuôi gà đồi, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Lượng

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của Chỉ thị 40 với hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện Sông Lô chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Tích cực phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương về vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 40 đối với tín dụng CSXH cũng như công tác giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đến tháng 6/2016, 17/17 xã, thị trấn hoàn thành việc kiện toàn ban đại diện Ngân hàng CSXH theo Chỉ thị 40. Cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn trong huyện có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động với tín dụng CSXH.

Minh chứng cho những chuyển biến này đó là, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 40, hoạt động tín dụng CSXH có nhiều thuận lợi, chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao… Đến nay, tổng nguồn vốn trên địa bàn đạt gần 280 tỷ đồng, tăng trên 75 tỷ đồng so với năm 2014. Dư nợ cho vay tính đến tháng 7/2019 đạt trên 275 tỷ đồng, tăng gần 14 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo chiếm 44% tổng dư nợ; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn gần 35% dư nợ, còn lại là dư nợ các chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh- sinh viên, hộ nghèo làm nhà ở, người dân tộc thiểu số…

Tổng số hộ dân trên địa bàn huyện đang có dư nợ với Ngân hàng CSXH là gần 10.000 hộ, chiếm 40% tổng số hộ dân trên địa bàn toàn huyện. Trong giai đoạn 2014- 2019, tốc độ tăng trưởng tín dụng CSXH đạt trung bình trên 7,4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 6,3% năm 2014, xuống còn hơn 2,8% năm 2018. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Vũ Văn Đoàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô khẳng định: Chỉ thị 40 đã tạo sức bật mạnh mẽ cho tín dụng CSXH trên địa bàn huyện, bởi lẽ thực hiện Chỉ thị 40 ngân hàng sẽ được chính quyền chuyển một phần vốn sang để thực hiện các chương trình tín dụng CSXH. Bên cạnh đó, việc chủ tịch các xã, thị trấn tham gia ban đại diện Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho các đồng chí nắm rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng về tín dụng chính sách, an sinh xã hội, giảm nghèo. Ngoài ra, khi là thành viên Ban đại diện, chủ tịch các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thời gian tới, để tín dụng CSXH phát huy hiệu quả hơn nữa trên địa bàn huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Sông Lô mong muốn huyện Sông Lô quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn ngoài nguồn vốn của tỉnh. Các cơ quan cấp trên xem xét mở rộng đối tượng vay vốn, nhất là các đối tượng nằm liền kề khu vực hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, do ở các huyện miền núi, huyện nghèo sự chênh lệch giữa các đối tượng này không nhiều và rất có thể đối tượng này đầu năm không nghèo nhưng cuối năm gặp khó khăn lại rơi vào khu vực hộ nghèo.

Các đoàn thể chính trị, xã hội và cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách; tổ chức bình xét các đối tượng vay vốn đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng đối tượng thụ hưởng; phối hợp tốt hơn nữa trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch cấp xã để hoạt động tín dụng CSXH ngày càng phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực trong việc giảm nghèo và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: