Kinh Tế

Sở NN&PTNT: Triển khai sản xuất vụ Đông năm 2019

Thứ Hai, 19/08/2019

Chiều 16/8/2019, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông năm 2019.

Theo kế hoạch, năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông đạt 18.000ha; trong đó, cây ngô 9.000ha, cây rau 5.000ha, cây khoai lang 1.700ha, cây đậu tương 1.150ha. Tổng giá trị sản xuất toàn vụ Đông 2019 phấn đấu đạt 1.200 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở NN&PTNT xác định: Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất; các địa phương cần bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và phân công lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất; tăng cường công tác thanh tra; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; bố trí cơ cấu cây trồng, giống, thời vụ phù hợp với từng địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn và đưa ra những định hướng giúp nông dân an tâm sản xuất và mở rộng diện tích vụ Đông như: Kịp thời dự thính, dự báo thời tiết; tập trung cung cấp nước vào những diện tích trồng cây vụ Đông, không để lãng phí nước, điều chỉnh hợp lý công tác phục vụ tưới tiêu; tăng cường công tác bảo vệ thực vật; định hướng cho nông dân trồng nhiều cây rau màu hàng hóa có giá trị cao như: Ngô bao tử, ớt chỉ thiên, bí đỏ.... Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác; tạo cơ chế cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; định hướng và tạo mối liên hệ với các doanh nghiệp nhằm tiêu thụ các sản phẩm cây vụ Đông…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhấn mạnh: Vụ Đông là vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân, để người dân tích cực sản xuất vụ Đông 2019 cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các cơ chế, chính sách hỗ trợ đến người dân; hướng dẫn các kỹ thuật trồng cây vụ Đông trên nền đất ướt; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê ruộng, gom ruộng để sản xuất tập trung; thực hiện và khuyến khích việc dồn thửa đổi ruộng, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, phát triển các hình thức sản xuất hữu cơ; tăng cường công tác thanh tra; bố trí cơ cấu cây trồng, giống, thời vụ phù hợp với từng địa phương; đẩy mạnh xúc tiến thương mại đảm bảo đầu ra cho sản phẩm; triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm…

Ngọc ThắngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: