Kinh Tế

Công khai, minh bạch ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ Sáu, 28/05/2021

Do đặc thù quản lý đa ngành, có lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, nhất là quản lý đất đai nên công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đặc biệt quan tâm và thực hiện công khai minh bạch.

Để công tác PCTN đạt hiệu quả cao, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc sở trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong PCTN.

Đảng bộ sở đưa nội dung PCTN vào các cuộc họp thường kỳ của cấp ủy và trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; gắn trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Sở thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của ngành theo quy định của Luật PCTN, trong đó, tập trung vào việc thực hiện công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định hồ sơ xin cấp phép khai thác…

Đơn vị ban hành “Quy chế chi tiêu nội bộ”; “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản”, “Quy chế làm việc”… để tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công một cách chặt chẽ, đúng quy định; chỉ đạo thực hiện đúng việc luân chuyển, điều động đối với những vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng.

Việc kê khai tài sản và kiểm soát thu nhập đối với đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị cũng được Sở TN&MT thực hiện nghiêm túc.

Tất cả các trường hợp đều hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; 100% bản kê khai đều phản ánh đầy đủ, chi tiết những thay đổi về tài sản, thu nhập so với trước đây, được công khai, minh bạch tại các hội nghị và niêm yết tại cơ quan để toàn bộ CBCCVC thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát.

Vì vậy, không có trường hợp nào phải xác minh, giải trình, xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cũng được lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo.

Hằng năm, sở thực hiện đánh giá định kỳ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong thực hiện TTHC để kịp thời khắc phục những tình trạng thiếu sót; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giảm phiền hà đối với các tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC trong lĩnh vực TN&MT.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, sở làm tốt công tác tự kiểm tra trong nội bộ và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác PCTN ở Sở TN&MT có sự chuyển biến tích cực.

Vai trò, trách nhiệm, nhận thức của CBCCVC, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong PCTN được nâng lên rõ rệt.

Từ năm 2009 đến nay, qua công tác tự kiểm tra trong nội bộ, sở chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế xảy ra.

Công tác tiếp nhận, xử lý và thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền cũng chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác PCTN ở Sở TN&MT vẫn còn một số hạn chế do việc tự rà soát phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn chưa thật sự được chú trọng.

Công tác kiểm tra nội bộ ở một đơn vị còn mang tính hình thức, việc đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế, ngại đụng chạm, nên chưa phát hiện và kịp thời chấn chỉnh ngay từ đầu.

Hơn nữa, công tác phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng là công việc rất khó khăn, phức tạp liên quan đến yếu tố chính trị của công chức, viên chức, phải thật thận trọng, khách quan để kết luận đúng người, đúng vi phạm; song, đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng…

Sở TN&MT tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những cơ chế quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường phù hợp, chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng phát sinh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật PCTN cho CBCCVC và người lao động; nâng cao trách nhiệm của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về PCTN.

Ngọc MaiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: