Kinh Tế

Ưu tiên trả nợ đối với các công trình được phê duyệt quyết toán trong năm

Thứ Tư, 14/08/2019

Thời gian qua, việc thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị số 08 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giúp thành phố Phúc Yên giải quyết xong nợ xây dựng cơ bản thời điểm ngày 31/12/2014. Những năm gần đây, địa phương hạn chế đầu tư công trình mới và ưu tiên trả nợ đối với các công trình được phê duyệt quyết toán trong năm, tránh nợ đọng XDCB.

Đường tránh trung tâm thành phố Phúc Yên (từ khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi phường Nam Viêm) giai đoạn 1 đang gấp rút hoàn thành. Ảnh : Thi Thi

Thời điểm 31/12/2014, số nợ xây dựng cơ bản (XDCB) của thành phố Phúc Yên là hơn 98 tỷ đồng, với quyết tâm trả hết nợ đọng XDCB, địa phương tăng cường chỉ đạo các ban, ngành chức năng tập trung quản lý chặt chẽ việc đầu tư các công trình XDCB, đảm bảo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng XDCB trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đã hoàn thành; cân đối tổng nguồn vốn đầu tư XDCB phân bổ cho các xã, phường; xây dựng kế hoạch, xác định trọng điểm ưu tiên đầu tư và tổ chức phân bổ nguồn vốn đầu tư các công trình XDCB theo đúng quy định; không lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án mới không thuộc hạng mục các dự án cấp bách, dự án trọng điểm, dự án không đảm bảo khả năng cân đối vốn và không có ý kiến thẩm định của cơ quan tài chính; chỉ đạo các chủ đầu tư ưu tiên nguồn vốn thanh toán khối lượng thực hiện cho các công trình đã quyết toán, công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn và các công trình chuyển tiếp… nhằm huy động tối đa nguồn lực trả nợ XDCB theo đúng lộ trình.

Với sự cố gắng, nỗ lực trong bố trí nguồn vốn, ưu tiên các công trình đã hoàn thành, mỗi năm, thành phố Phúc Yên dành từ 20 - 40 tỷ đồng trả nợ và đã hoàn thành nợ XDCB thời điểm ngày 31/12/2014.

Nhằm thực hiện tốt công tác trả nợ đọng XDCB, năm 2018, Phúc Yên không đầu tư công trình mới nào để dành nguồn lực trả nợ XDCB. Năm 2019, địa phương chỉ đầu tư công trình mới khi số nợ đã giảm sâu và nằm trong vòng kiểm soát. 6 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố Phúc Yên phê duyệt chủ trương đầu tư 1 dự án với giá trị hơn 9 tỷ đồng; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 20 dự án với tổng giá trị gần 137 tỷ đồng; phê duyệt hồ sơ mời thầu 5 gói thầu. Đồng thời, thẩm tra và phê duyệt quyết toán 16 dự án với tổng giá trị hơn 88 tỷ đồng; công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán được thực hiện đúng quy định; các dự án trình thẩm tra được cơ quan thẩm tra quyết toán đảm bảo về thời gian .

Công tác giảm nợ đọng XDCB tiếp tục được địa phương triển khai quyết liệt, đến tháng 5/2019, số nợ XDCB do thành phố Phúc Yên làm chủ đầu tư là hơn 56 tỷ đồng, trong đó tỉnh nợ gần 4 tỷ đồng, thành phố nợ hơn 45 tỷ đồng, xã (phường) nợ hơn 6 tỷ đồng. Đối với các dự án do cấp xã (phường) quyết định đầu tư số nợ XDCB còn gần 16 tỷ đồng, phần lớn, số nợ đọng tập trung ở các công trình hoàn thành nhưng chưa được quyết toán.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 08 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, từ nay đến cuối năm 2019, thành phố Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đảm bảo sử dụng vốn được giao đúng mục đích, có hiệu quả, xử lý dứt điểm nợ đọng trong XDCB trên địa bàn; tổ chức rà soát, bố trí kế hoạch thanh toán nợ xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đảm bảo thứ tự ưu tiên theo quy định pháp luật; đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành để có cơ sở xác định chính xác nợ XDCB, từ đó có kế hoạch trả nợ trong năm; các công trình đã quyết toán sẽ được trả nợ 100%.

Chỉ đạo các xã, phường chủ động triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn cân đối vốn cho đầu tư phát triển, xử lý dứt điểm nợ XDCB do cấp xã quản lý; thực hiện nghiêm công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đối với các dự án khởi công mới trong năm, thành phố bố trí vốn lần đầu không dưới 50% tổng mức đầu tư để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện dứt điểm, tránh dàn trải và hoàn thành công trình đúng kế hoạch, không để tình trạng nợ đọng đối với các công trình mới.

Hà TrầnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: