Kinh Tế

Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt vùng nông thôn

Thứ Ba, 13/08/2019

Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho các hộ dân nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) đã chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, đồng thời trang bị nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại đủ khả năng phân tích chất lượng nước; tích cực phối hợpvới các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc cấp nước cho các hộ dân theo quy định.

Nhân viên Trạm cấp nước sạch liên xã Tứ Trưng - Ngũ Kiên kiểm tra mẫu nước thô. Ảnh Nguyễn Lượng

Trung tâm NS&VSMTNT đang quản lý, vận hành 10 công trình cấp nước tập trung quy mô xã, liên xã, có công suất thiết kế từ 750 - 8.000 m3/ngày đêm. Hầu hết các công trình này đang vận hành ổn định và ngày càng phát huy hiệu quả, cung cấp nước sạch cho hơn 31 nghìn hộ dân ở 25 xã, thị trấn thuộc các huyện: Lập Thạch, Yên Lạc và Vĩnh Tường.

Những năm qua, nhằm đảm bảo chất lượng nước cung ứng đến các hộ dân đạt quy chuẩn của Bộ Y tế, hàng tháng, Trung tâm NS&VSMTNT đều lấy mẫu phân tích, xét nghiệm chất lượng nước thô và nước thành phẩm đối với các trạm cấp nước tập trung. Thông qua kết quả kiểm tra, phân tích chất lượng nước, cán bộ kỹ thuật của trung tâm trực tiếp xuống tư vấn cho cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành của đơn vị quản lý công trình sử dụng hóa chất xử lý hiệu quả, đảm bảo chất lượng nước. Từ năm 2014, trung tâm xây dựng riêng 1 phòng thí nghiệm với nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại để kiểm định 14 chỉ tiêu chất lượng nước ở các trạm.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT cho biết: Ngoài công tác nội kiểm, cứ 6 tháng 1 lần, trung tâm chủ động lấy mẫu nước tại các trạm cấp nước tập trung gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) phân tích, xét nghiệm. Từ đầu năm 2019 đến nay, trung tâm đã lấy và gửi phân tích hơn 10 mẫu nước thành phẩm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Trung tâm NS&VSMTNT chỉ đạo các trạm cấp nước thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước để công trình hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng nước cấp cho người sử dụng; thực hiện kiểm tra chất lượng nguồn nước tại mỗi ca bơm với các chỉ tiêu độ PH, độ đục; giám sát, kiểm tra thường xuyên hệ thống đường ống, kịp thời xử lý các sự cố vỡ, hỏng, đảm bảo chất lượng nước từ trạm cấp nước đến các hộ dân; tuyên truyền, vận động các hộ dân sử dụng téc, bể chứa nước chất lượng, cọ rửa thường xuyên đảm bảo vệ sinh. Các trạm cấp nước tập trung thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, chế độ kiểm tra chất lượng nước theo đúng quy định.

Được thị sát công việc hàng ngày của cán bộ Trạm cấp nước sạch liên xã Tứ Trưng - Ngũ Kiên, chúng tôi mới có thể hiểu hết được quy trình nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng nước khi cung ứng đến các hộ dân. Anh Hoàng Thành Luân, Trạm trưởng Trạm cấp nước sạch liên xã Tứ Trưng - Ngũ Kiên cho biết: Với mỗi ca bơm, cán bộ của trạm đều lấy mẫu nước thô kiểm tra 3 chỉ tiêu: Độ đục, PH và độ màu. Trong quá trình bơm, trạm tiến hành đo các thông số dễ biến động trên đường ống. Định kỳ hàng tuần, cán bộ của trạm tiến hành sục rửa hệ thống, bảo dưỡng thiết bị. Hàng tháng, trạm lấy mẫu nước thành phẩm gửi về trung tâm. Kết quả phân tích được gửi đến chính quyền địa phương hoặc hộ dân nào có yêu cầu. Những năm gần đây, chất lượng nước được đảm bảo, số hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch của trạm ngày một tăng. Đến nay, có hơn 85% tổng số hộ dân ở xã Ngũ Kiên và thị trấn Tứ Trưng sử dụng nước sạch.

Ông Nguyễn Văn Nam, thị trấn Tứ Trưng (Vĩnh Tường) cho biết: Trước đây, chúng tôi sử dụng nước giếng khoan có hàm lượng sắt cao. Các bồn nước, thau chậu sau một thời gian sử dụng có dấu hiệu lắng cặn và ố vàng hết cả. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, từ năm 2014, chúng tôi bắt đầu có nước sạch sử dụng. Đặc biệt, chất lượng nước sạch khá đảm bảo, ai nấy đều phấn khởi.

Ngoài việc giám sát chặt chẽ từ phía trung tâm NS&VSMTNT, chất lượng nước sạch cung ứng cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh còn được kiểm tra bởi các cơ quan chức năng như: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế huyện. Theo định kỳ hoặc đột xuất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu nước thành phẩm tại các trạm cấp nước tập trung và một vài hộ dân bất kỳ để kiểm tra chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước sạch. Nếu mẫu nước nào không đạt tiêu chuẩn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh yêu cầu khắc phục đến khi đạt chất lượng mới được cung cấp cho các hộ dân.

Tuy nhiên, việc đảm bảo chất lượng nước sạch nông thôn đang gặp phải một số khó khăn như: Sự phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình, đường giao thông nông thôn khiến sự cố vỡ đường ống xảy ra ngày càng nhiều ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước sạch; việc bảo quản nước sạch của các hộ dân nông thôn chưa được chú trọng; sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân nông thôn làm cho nguồn nước ngầm, nước mặt bị ô nhiễm.

Để nước cung ứng đến các hộ dân đạt tiêu chuẩn, Trung tâm NS&VSMTNT phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền để người dân nông thôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nước; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, xây dựng công trình trên địa bàn quản lý hạn chế các sự cố đường ống làm ảnh hưởng đến chất lượng nước; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để phòng thí nghiệm của trung tâm được cấp chứng chỉ ISO 17025 vào cuối năm nay.

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: