Kinh Tế

Huyện Vĩnh Tường: Hơn 870 ha cây chuyên canh cho thu lãi gấp 7-9 lần trồng lúa

Thứ Ba, 13/08/2019

Từ các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã hình thành nhiều vùng trồng cây chuyên canh với tổng diện tích hơn 870 ha, trong đó có vùng chuyên trồng bưởi tại các xã: Vĩnh Ninh, Phú Đa, Vĩnh Thịnh… có diện tích hơn 95 ha với 669 hộ tham gia; vùng chuyên trồng các loại rau, củ tại các xã: Đại Đồng, Thổ Tang, Chấn Hưng, Bình Dương… có diện tích gần 350 ha với 4.478 hộ tham gia); vùng chuyên trồng rau ăn quả (bầu, bí, mướp) tại các xã: Yên Lập, Cao Đại, Vũ Di, Tân Cương... có diện tích hơn 427 ha với 3.786 hộ tham gia).

Theo đánh giá của Phòng NN &PTNT huyện Vĩnh Tường, cây trồng ở các vùng chuyên canh cho năng suất cao, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích cao hơn so với trồng lúa, cụ thể như cây bưởi cho thu nhập bình quân 1ha khoảng 330 triệu đồng, trừ 75 triệu đồng chi phí, người trồng lãi 255 triệu đồng/ha, cao gấp 7 lần so trồng lúa; cây rau, củ cho thu nhập bình quân 1ha khoảng 555 triệu đồng, trừ chi phí 278 triệu đồng, lãi 277 triệu đồng/ha, cao gấp 7,6 lần so trồng lúa; các loại rau ăn quả (cà chua ghép, bầu, bí, mướp) cho thu nhập bình quân 1ha khoảng 550 triệu đồng, trừ chi phí 220 triệu đồng/ha, lãi 330 triệu đồng/ha, cao gấp 9 lần trồng lúa.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: