Kinh Tế

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê

Thứ Năm, 27/05/2021

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng số liệu, vai trò, vị thế của ngành, thời gian qua, ngành Thống kê Vĩnh Phúc đã không ngừng đầu tư công nghệ máy móc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành đến chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dụng thông tin thống kê trong thời kỳ hội nhập.

Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các cuộc điều tra, tổng điều tra giúp ngành thống kê đảm bảo tiến độ thu thập thông tin, phòng chống dịch Covid-19.

Giữa tháng 5, trên địa bàn tỉnh, nhiều khu vực thực hiện cách ly y tế để phòng, chống Covid-19.

Cán bộ, nhân viên Cục Thống kê tỉnh được khuyến khích làm việc trực tuyến tại nhà, thế nhưng, trên trang web của ngành cũng như các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý gửi đến các cơ quan, ban, ngành vẫn được thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả nhờ ứng dụng CNTT trong chuyên môn, nghiệp vụ.

Chị Chu Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Thống kê tổng hợp cho biết: Hiện 100% cán bộ công chức của ngành được trang bị đầy đủ máy tính có kết nối đường truyền internet tốc độ cao và chữ ký số.

Toàn ngành đã áp dụng giao việc trên phầm mềm TaskGov, việc gửi và nhận báo cáo cơ bản thực hiện qua phần mềm eoffice.

Trong giai đoạn này, tất cả các cuộc họp, tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác vẫn được thực hiện đầy đủ, đúng quy định nhưng thực hiện bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19.

Hiện ngành Thống kê Vĩnh Phúc đã trang bị 2 phòng họp trực tuyến tại Cục Thống kê và huyện Sông Lô được kết nối từ trung ương đến tỉnh, huyện.

Tích cực ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ như: Sử dụng các phần mềm trong phân tích, xử lý dữ liệu hoặc cập nhật phiếu dữ liệu thu thập, trong xu thế hội nhập, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các cấp, các ngành và người dân, hướng đến tích hợp hoàn chỉnh dữ liệu hành chính có liên quan trong các ngành, lĩnh vực, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 501 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong hoạt động thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2025, sử dụng 85% phiếu điều tra điện tử trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và sử dụng 90% trong các cuộc điều tra khác, tích hợp hoàn chỉnh dữ liệu hành chính có liên quan trong các ngành, lĩnh vực; chuẩn hóa nhu cầu thông tin và thiết kế biểu mẫu đầu ra nhằm thống nhất thông tin trong hệ thống thông tin hành chính nhà nước với thông tin trong hệ thống thông tin thống kê…

Từ năm 2018 đến nay, hầu hết các cuộc điều tra, tổng điều tra đã được ứng dụng triệt để CNTT trong các công đoạn góp phần giảm chi phí, nhân lực, nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin và công bố sớm kết quả điều tra.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 1, từ ngày 1/3 đến 30/5/2021 diễn ra đúng thời điểm dịch Covid đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Với sự tích cực, chủ động của ngành thống kê, các doanh nghiệp, đơn vị, hiệp hội, đoàn thể ứng dụng triệt để CNTT trong cuộc Tổng điều tra và thu thập thông tin trên phiếu webform và capi, vì vậy tiến độ, yêu cầu nội dung đảm bảo đúng theo kế hoạch.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, là cuộc điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng CNTT trong tất cả các công đoạn.

Tại Vĩnh Phúc 100% điều tra viên đã thực hiện thu thập thông tin trên ứng dụng capi và webform bằng thiết bị thông minh: Máy tính bảng, điện thoại di động.

Hiện nay, ngành Thống kê đang xây dựng hệ thống thông tin quốc gia, từng bước kết nối với hệ thống thông tin bộ, ngành, địa phương; sử dụng dụng công nghệ thông minh (webform và thiết bị cầm tay) thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong các cuộc điều tra thống kê.

Nhờ đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, ngành thống kê đã có những bước chuyển rõ rệt; các sản phẩm thống kê của ngành được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Các sản phẩm được phổ biến định kỳ thường xuyên hàng tháng, hàng quý, hàng năm như: Báo cáo tổng hợp, tờ gấp tình hình KTXH, niên giám thống kê của tỉnh, huyện được thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành thống kê đã thực hiện và hoàn thành nhiều bộ số liệu, thực hiện nhiều cuộc điều tra ngoài kế hoạch về tình hình phát triển KTXH để phục vụ các cấp, các ngành trong việc đánh giá, xây dựng và hoạch định các mục tiêu phát triển KTXH trên địa bàn theo từng thời kỳ, đơn vị hành chính, giai đoạn.

Bài, ảnh Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: