Kinh Tế

Đảm bảo an toàn hồ đập, chủ động phòng chống bão lũ

Thứ Năm, 27/05/2021

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, từ tháng 5 đến tháng 8 là thời gian tập trung mưa lớn trên địa bàn tỉnh, vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Để bạn đọc nắm rõ về những giải pháp chủ động khắc phục khó khăn, bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, phòng chống bão lụt (PCBL) trong mùa mưa năm 2021, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT.

Hồ Đa Mang, xã Văn Quán (Lập Thạch) được đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp bằng nguồn vốn của dự án WB8, đã hoàn thành đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ 2021 Ảnh: Xuân Hùng

Xin ông cho biết thực trạng hồ đập trên địa bàn tỉnh hiện nay?

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 440 hồ đập lớn, nhỏ với tổng dung tích hữu ích hơn 100 triệu m3 (11 hồ lớn với tổng dung tích hữu ích 78,31 triệu m 3 , 18 hồ vừa với dung tích hữu ích khoảng 9,94 triệu) phục vụ nước sản xuất, dân sinh và tiêu úng.

Các hồ đập tập trung chủ yếu ở các huyện: Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô, Phúc Yên.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch có nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi 3 hồ lớn gồm Vân Trục, Suối Sải và Bò Lạc, 214 hồ, đập nhỏ, cống tràn.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo có nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi gồm 7 hồ thủy lợi lớn gồm: Thanh Lanh, Xạ Hương, Làng Hà, Vĩnh Thành, Gia Khau, Vĩnh Thành, Đồng Mõ, Bàn Long, Thanh Lanh 125 hồ đập vừa và nhỏ; 46 đập ngang suối.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn, quản lý đập dâng nước Liễn Sơn và Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên quản lý 13 hồ, đập trong đó có hồ Đại Lải dung tích hữu ích hơn 34,5 triệu m3… cùng hàng nghìn cống, tràn qua đê, kênh mương, cống tiêu thoát nước khi lũ lụt.

Được sự quan tâm của tỉnh, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đảm bảo an toàn công trình và nhiệm vụ phục vụ phòng lũ, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Tuy nhiên, nhiều hồ chứa nhỏ hiện chưa được cải tạo, nâng cấp; có hiện tượng xuống cấp, dung tích hữu ích chưa đảm bảo lượng nước theo yêu cầu cây trồng, cần được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất trong thời gian tới.

Hiện tượng biến đổi khí hậu bất thường trong những năm gần đây diễn ra thường xuyên, ngày càng khắc nghiệt; nhu cầu về nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cũng thay đổi, nhất là nhu cầu phục vụ du lịch, dịch vụ, cấp nước cho công nghiệp ngày càng lớn.

Trong khi, các công trình hồ chứa đều được đầu tư xây dựng từ những thời kỳ trước và thường chỉ thiết kế để đảm bảo nhiệm vụ phòng lũ và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Với những khó khăn hiện nay, ngành NN&PTNT tham mưu gì với tỉnh để có những giải pháp kịp thời?

Để đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi và phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ sắp tới, Sở NN & PTNT đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư, cải tạo nâng cấp, nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như phục vụ tốt hơn cho sản xuất, dân sinh.

Tổ chức, đề xuất UBND tỉnh thực hiện hiệu quả quy định của Nghị định số 114/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Đề xuất UBND tỉnh xây dựng các đề án khai thác tổng hợp các hồ chứa thủy lợi lớn như: Hồ Đại Lải, hồ Thanh Lanh, hồ Vân Trục, hồ Bò Lạc... phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển KT- XH.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thủy lợi.

Đề xuất, đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 để thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với các hồ chứa lớn.

Sở NN & PTNT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện triệt để Luật Thủy lợi. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải tạo nâng cấp các công trình thủy lợi và hồ chứa theo hướng nâng cao mức đảm bảo phục vụ sản xuất cũng như mở rộng đối tượng phục vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tổ chức rà soát tổng thể các vi phạm cũ và để đề xuất phương án xử lý dứt điểm.

Tiến độ và chất lượng các công trình hồ đập đã được triển khai đầu tư cải tạo nâng cấp và xây mới hiện nay ra sao?

Thời gian qua, các công trình thủy lợi đều nâng cao được chất lượng, phạm vi phục vụ sản xuất, dân sinh; điển hình như hồ Xạ Hương, hồ Đồng Mỏ...

Một số hồ đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp theo nguồn vốn WB8 như: Vĩnh Thành, Bò Lạc, Suối Sải...

Về cơ bản các công trình được thi công đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần điều tiết cắt lũ thượng lưu và đảm bảo phục vụ sản xuất.

Để đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai năm 2021, Sở NN & PTNT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy định đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai hiệu quả và an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa nước theo Nghị định số 114 của Chính phủ; đôn đốc thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi...

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi nói chung và hồ đập nói riêng trong mùa mưa lũ năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 2614/2021.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Công ty TNHH MTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân vật lực phục vụ công tác đảm bảo an toàn công trình hồ đập trong mùa mưa lũ, không để xẩy ra tình huống xấu ảnh hưởng tới tài sản, tính mạng người dân trong mưa bão.

Trân trọng cảm ơn ông!

Xuân Hùng (thực hiện)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: