Kinh Tế

TYM Vĩnh Phúc: Hỗ trợ gần 9.000 thành viên vay vốn

Thứ Hai, 12/08/2019

Thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, từ đầu năm 2019 đến nay, Tổ chức tài chính vi mô TNHH 1 thành viên tình thương chi nhánh Vĩnh Phúc (TYM Vĩnh Phúc) đã hỗ trợ gần 9.000 thành viên vay vốn, với dư nợ đạt gần 110 tỷ đồng, đạt hơn 112% kế hoạch, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ nghèo, yếu thế trên địa bàn. Đến nay, 100% thành viên tham gia vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả đúng thời hạn.

Để giảm bớt những khó khăn về kinh tế cho các thành viên khi có rủi ro, TYM Vĩnh Phúc khuyến khích các thành viên tham gia gửi tiết kiệm, với 2 hình thức: Tiết kiệm bắt buộc, mỗi thành viên đóng góp 20.000 đồng/tuần và hàng tháng được TYM tính lãi, nhập gốc vào 31/12 hàng năm, lãi suất 3,6%/năm; tiết kiệm tự nguyện, với số tiền nhỏ nhất chỉ từ 5.000 đồng/tuần.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: