Kinh Tế

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách ở Đạo Trù

Thứ Hai, 12/08/2019

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở xã Đạo Trù (Tam Đảo) cho thấy, địa phương đã phát huy tối đa hiệu quả chương trình, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới thành công.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo, gia đình anh Nguyễn Văn Sô, thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù (Tam Đảo) đã mở rộng mô hình trồng ba kích thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao Ảnh: Nguyễn Lượng

Đạo Trù là xã miền núi khó khăn của huyện Tam Đảo, tỷ lệ người dân tộc Sán Dìu chiếm hơn 85%. Năm 2005 trở về trước, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương chiếm gần 50% nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn lạc hậu. Xác định, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên lãnh đạo xã Đạo Trù luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh - sinh viên...

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, từ năm 2014 đến nay, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tam Đảo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; tạo điều kiện cho cán bộ ở các tổ chức chính trị - xã hội tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong hoạt động tín dụng, cho vay uỷ thác; định hướng cho người dân tập trung nguồn lực gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm; hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn hiệu quả bằng việc nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giúp nhau thoát nghèo và làm giàu; giám sát, đôn đốc các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn...

Đến nay, xã Đạo Trù có 4/4 tổ chức chính trị - xã hội tham gia nhận ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tam Đảo; thành lập 42 tổ TK&VV hoạt động tích cực ở 13 thôn. Đến tháng 7/2019, dư nợ ở địa phương đạt hơn 112 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với năm 2014, phục vụ đắc lực 11 chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh- sinh viên...

Thông qua chương trình, toàn xã có gần 2.400 lượt người có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để phát triển các mô hình chăn nuôi lợn, gà, bò... hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50% (năm 2005) xuống còn hơn 7% (năm 2018); hàng trăm con em địa phương có điều kiện học tập, xuất khẩu lao động, mang về khoản tiền lớn giúp gia đình phát triển kinh tế.

Ông Lưu Xuân Năm, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù khẳng định: Nhờ phát huy hiệu quả chương trình tín dụng chính sách giúp địa phương hoàn thành 19 tiêu chí và về đích NTM. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã Đạo Trù đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm. Xã có nhiều mô hình chăn nuôi gà, chim bồ câu, trồng cây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao; các tuyến đường làng, ngõ xóm được cứng hóa giúp hoạt động giao thương thuận lợi. 100% thôn dân cư có nhà văn hóa, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhận thức của Đảng ủy, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được nâng cao. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, xã Đạo Trù tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức chính trị- xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách; chú trọng định hướng cho người dân đầu tư nguồn vốn vào các chương trình phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên các mô hình sản xuất kinh doanh để làm giàu cho nhân dân.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: