Kinh Tế

Trồng rừng tập trung đạt 66% kế hoạch năm

Thứ Sáu, 09/08/2019

Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh phấn đấu trồng mới 700 ha rừng tập trung và 1,6 triệu cây phân tán. Từ đầu tháng 7, thời tiết mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng rừng của các đơn vị sản xuất lâm nghiệp cũng như chính quyền địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh trồng mới được 465 ha rừng tập trung, đạt 66% kế hoạch năm. Số cây lâm nghiệp phân tán trồng được của tỉnh là hơn 1,3 triệu cây, đạt 81% kế hoạch năm.

Công tác phòng, chống cháy rừng được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các chủ rừng quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Ngọc MaiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: