Kinh Tế

Thu hút gần 600 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp

Thứ Năm, 08/08/2019

Hiện nay, toàn tỉnh có 32 CCN được quy hoạch, trong đó, có 18 CCN được coi hình thành và thành lập với tổng diện tích gần 400 ha. Những năm qua, với nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh,đến nay, các CCN thu hút được gần 600 dự án, hộ kinh doanh cá thể vào đầu tư. Trong đó, có gần 500 dự án ở 13 CCN có chủ đầu tư hạ tầng; hơn 80 dự án ở 7 CCN trong quy hoạch chưa có chủ đầu tư hạ tầng.

Một số CCN có nhiều dự án đầu tư là: CCN Tân Tiến (Vĩnh Tường); CCN Hợp Thịnh (Tam Dương); CCN Hương Canh (Bình Xuyên)… Theo số liệu thống kê, bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nộp ngân sách cho địa phương còn không ít doanh nghiệp triển khai dự án chậm tiến độ làm lãng phí nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT phối hợp với các sở, ngành chức năng rà soát, xem xét chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm tiến độ, tăng cường kêu gọi các dự án mới vào đầu tư theo quy định

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: