Kinh Tế

Quyết toán các dự án hoàn thành: Không để chậm trễ kéo dài

Thứ Năm, 08/08/2019

Thời gian qua, mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, song, trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá nhiều dự án chậm làm thủ tục phê duyệt quyết toán khi đã hoàn thành, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý vốn đầu tư, quản lý ngân sách và phát triển kinh tế- xã hội, vì vậy, cần có giải pháp xử lý nghiêm, không để chậm trễ kéo dài.

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến đầu năm 2019, toàn tỉnh có trên 360 dự án chậm làm thủ tục phê duyệt quyết toán khi đã hoàn thành, với tổng mức đầu tư sau bổ sung hơn 1.400 tỷ đồng, vốn đã bố trí hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số dự án có thời gian chậm trên 24 tháng là gần 270 dự án, còn lại là các dự án có thời gian chậm từ 12- 24 tháng. Các dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư chậm làm thủ tục phê duyệt quyết toán khi đã hoàn thành, chiếm gần 95% tổng số các dự án. Một số địa phương có số lượng các dự án chậm làm thủ tục phê duyệt quyết toán khi đã hoàn thành lớn là: Sông Lô trên 120 dự án; Tam Dương 55 dự án; Lập Thạch 45 dự án; Phúc Yên 42 dự án…

Tổng số các nhà thầu vi phạm thời gian làm thủ tục phê duyệt quyết toán khi đã hoàn thành là hơn 380 đơn vị. Nhiều nhà thầu có hàng chục dự án, gói thầu, nhiều năm vẫn chưa làm thủ tục quyết toán, như: Công ty TNHH TM và ĐT xây dựng Trường Thọ Vĩnh Phúc, 12 dự án, gói thầu, hạng mục công trình; Công ty TNHH MTV TM và XD Đăng Dương, 9 dự án, gói thầu, hạng mục công trình; Công ty TNHH Hải Phong, 7 dự án, gói thầu, hạng mục công trình; Công ty CP Việt An, 6 dự án, gói thầu, hạng mục công trình…

Phân tích của các cơ quan chuyên môn cho thấy, nguyên nhân việc chậm trễ trong thực hiện thủ tục phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành là do số lượng dự án trên địa bàn tỉnh lớn, phân cấp đầu tư mạnh trước khi có Luật Đầu tư công, trong khi cấp quyết định đầu tư không cân đối được vốn đầu tư cho dự án dẫn đến kéo dài, dàn trải, chậm quyết toán. Một số chủ đầu tư không đủ năng lực quản lý dự án, nhiều cán bộ quản lý dự án kiêm nhiệm nên chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình triển khai dự án, quyết toán các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một số chủ đầu tư ở cấp xã còn thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát, đánh giá trong quá trình đầu tư, quyết toán nên các báo cáo quyết toán không đầy đủ. Chất lượng hồ sơ còn hạn chế, nhiều sai sót, do đó, hồ sơ trình duyệt phải chỉnh sửa nhiều lần ảnh hưởng đến quá trình thực hiện cũng như quyết toán các dự án hoàn thành. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ XDCB chưa được chú trọng, qua quá trình thay đổi lãnh đạo, cơ cấu tổ chức bị thất lạc cũng là nguyên nhân khiến việc quyết toán các dự án hoàn thành bị chậm trễ…

Theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đối với dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm; không giao chủ đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán vốn cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới. Bên cạnh đó, Nghị định 139/2017/NĐ-CP, ngày 27/11/2017 về xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng… cũng quy định chi tiết các biện pháp xử lý với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công vi phạm thời gian quyết toán các dự án.

Do vậy, theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian tới, tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm với các trường hợp chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời hạn quyết toán dự án theo quy định của pháp luật. Kiên quyết không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có dự án chậm quyết toán từ 24 tháng trở lên. Tiếp tục đăng tải công khai danh sách các nhà thầu thi công có hợp đồng vi phạm về thời hạn lập hồ sơ quyết toán hợp đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối với nhà thầu không phối hợp với chủ đầu tư quyết toán dự án hoặc trốn tránh làm các thủ tục quyết toán sẽ không cho phép tham gia đấu thầu dự án mới. Đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng với cá nhân, tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán, để nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao…

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: