Kinh Tế

Huyện Sông Lô: 15/17 xã, thị trấn có bãi xử lý rác thải tập trung

Thứ Năm, 08/08/2019

Thời gian qua, lãnh đạo huyện Sông Lô chỉ đạo các xã, thị trấn bố trí quy hoạch địa điểm bãi xử lý rác thải tập trung nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương cơ bản được kiểm soát. Đến nay, 15/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có bãi xử lý rác thải tập trung; 100% xã, thị trấn thành lập được HTX dịch vụ môi trường, thu hút hơn 200 lao động tham gia vận chuyển và xử lý rác thải; 14 xã đạt chuẩn về tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Để 100% các xã, thị trấn chủ động việc xử lý rác thải tập trung, huyện Sông Lô chỉ đạo thị trấn Tam Sơn và xã Tứ Yên rà soát, có phương án quy hoạch bãi xử lý rác thải tập trung, khắc phục tình trạng vận chuyển, xử lý rác thải nhờ các địa phương khác. Đến nay, xã Tứ Yên đã lựa chọn được địa điểm quy hoạch bãi xử lý rác thải tập trung và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ tiến tới khởi công xây dựng. Riêng thị trấn Tam Sơn đang tích cực vận động nhân dân chấp thuận địa điểm nhằm sớm có điều kiện quy hoạch bãi rác để đưa vào hoạt động.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: